Den nya skolan i Oskarshamn kan hamna i Havslättsområdet: Ny utredning på gång

Den nya skolan i Oskarshamn kan hamna i Havslättsområdet: Ny utredning på gång

2022-04-03 Av av Peter A Rosén

Annons: Nationaldagen 6 juni

OSKARSHAMN

Var ska den nya F–9-skolan i Oskarshamn ligga?

Länsmansängen är alltjämt huvudalternativet för den politiska majoriteten.

Men Havslättsområdet, norr om äventyrsbanan, är det uttalade reservalternativet – och här ska nu bildningsförvaltningen genomföra en elevsammansättningsutredning och titta på ett eventuellt behov av kompensatoriska åtgärder. En teknisk utredning är inte aktuell just nu, berättar bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S).

– Förvaltningen ska återkomma med den utredningen till nämndens sammanträde i september. När vi vet vad förvaltningen säger i den utredningen, så får vi ta ställning till vad vi då vill be kommunstyrelsen att ta för vidare beslut i det här. Det kan handla om att vi ber om en teknisk utredning, säger han.

”Havslättsområdet är ett alternativ – om det visar sig att det inte är möjligt att bygga skolan på Länsmansängen”

INGELA OTTOSSON (M), FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE I BILDNINGSNÄMNDEN

– Havslättsområdet är ett alternativ – om det visar sig att det inte är möjligt att bygga skolan på Länsmansängen, säger Ingela Ottosson (M), som är förste vice ordförande i bildningsnämnden.

– Och på Länsmansängen genomförs nu tekniska undersökningar. Det är tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden som tittar på de delarna, säger Anton Sejnehed.

Magnus Larsson (C), andre vice ordförande i bildningsnämnden, konstaterar att det inte är någon hemlighet att Centern tycker att det är tokigt att ha Länsmansängen som huvudalternativ.

”Vi ville redan från början se Havslätt som huvudalternativ”

MAGNUS LARSSON (C), ANDRE VICE ORDFÖRANDE I BILDNINGSNÄMNDEN

– Vi ville redan från början se Havslätt som huvudalternativ. Ur flera synvinklar är det en bättre plats än Länsmansängen, som vi ser det. Samtidigt har en majoritet i fullmäktige beslutat om Länsmansängen – det är ett demokratiskt fattat beslut och då behöver vi som nämnd förhålla oss till det. Så även jag. Även om jag har en avvikande åsikt sedan innan. Det är jättepositivt att vi går vidare med Havslätt som en plan B. Det var ett enigt beslut om det i nämnden, säger han.

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln med dina vänner: