”Det här måste majoriteten rätta till”

”Det här måste majoriteten rätta till”

2021-08-31 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”Snart hålls första mötet med Region Kalmar läns nya arena för industriell utveckling – Industriforum. I forumet representeras industrin av fyra ledamöter från facken och en representant från industrins arbetsgivarorganisation.  Idag hölls ett uppstartsmöte med brett deltagande på temat industrins kompetensförsörjning, ett område med bred politisk samsyn i länet”, skriver Moderaterna i ett pressmeddelande.

– Flera deltagare var kritiska till Industriforums sammansättning och efterlyste att industriföretag av kött och blod bereds permanenta platser. Det här måste majoriteten rätta till, om vi ska få värdefulla inspel och kunna uträtta någon nytta i Industriforum. Om inte, så går det inte att bli kvitt misstanken att den skeva fördelningen av platser är ett resultat av att forumet är en snabbt hopkokad lösning för att stilla den vid tidpunkten tuffa facklig kritiken mot den S-ledda regionmajoritetens industripolitik, säger Pär-Gustav Johansson (M), en av regionpolitikens fyra representanter i Industriforum.

”Bra möte”

– Det var ett bra möte och kompetensförsörjningen är väldigt viktig för industrins framtid. Men ett uppstartsmöte om industriell utveckling borde måla med bredare penseldrag och ta upp fler utmaningar. Jag förutsätter att Industriforum också kommer att jobba med länets eftersatta infrastruktur och energikrisen som står för dörren, även om det är mindre bekväma frågor för regionmajoriteten. Utan kärnkraftsel och utbyggd infrastruktur – en konsekvens av nuvarande regeringspolitik – blir det nämligen svårt för industrin i Kalmar län att utvecklas, säger Pär-Gustav Johansson.

”Kalmar län är landets industritätast län sett till andelen av totalt sysselsatta inom privat sektor och branschen bidrar till länets tillväxt och skatteintäkter på ett sätt som andra branscher inte kommer i närheten av. Regionen behöver därmed prioritera att skapa bättre förutsättningar för industrin i en allt tuffare global konkurrens”, skriver Moderaterna.

Dela gärna artikeln: