Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Debatt: “Det krävs stödinsatser för att företag inte ska gå i konkurs”

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

DEBATTARTIKEL

Det krävs stödinsatser för att företag inte ska gå i konkurs.

Näringslivet i Kalmar län påverkas allvarligt till följd av coronaviruset.

Tidigare livskraftiga företag tvingas permittera, varsla och säga upp anställda.

Företagare riskerar att gå i konkurs och se hur sina livsverk förstörs. Tusentals anställda riskerar samtidigt att hamna i arbetslöshet och därmed i ekonomisk otrygghet.

Inte minst gäller den här situationen för företag och anställda i besöksnäringen och kultursektorn.

“Helt nödvändigt”

Det är därför helt nödvändigt att samhället tillsammans med de drabbade branscherna ser till att lindra konsekvenserna och skydda så många jobb som det bara går.

Agerar vi inte tillräckligt kraftfullt nu är risken stor att dessa branscher slås ut och inte kan återhämta sig efter krisen.   

Runt omkring i länet bidrar kommunerna nu med stora och viktiga insatser.

Det sätts in åtgärder för att stötta näringslivet, bland annat riktas det olika former av stöd till restauranger och butiker.

Staten har också infört ett antal åtgärder för att underlätta för företagen och de anställda att ta sig igenom krisen.

Staten har exempelvis tagit över sjuklöneansvaret temporärt, höjt a-kassan, företag har getts möjlighet till anstånd med betalning av skatter och arbetsgivaravgifter och det har införts möjligheter till korttidspermittering för att företag så långt det går ska kunna behålla arbetskraft.

“Stödja och hjälpa”

Vi menar samfällt att mer statliga åtgärder kommer behövas framöver för att möta de problem som pandemin skapar.

Region Kalmar län medverkar också aktivt för att stödja och hjälpa näringslivet.

Grunden för regionens åtgärder lades efter ett möte med Tillväxtforum där politiken tog del av företagarnas behov.

Två stödpaket har presenterats.

Ett till näringslivet och ett till kulturlivet. Innehållet ska ses som ett första steg i arbetet med olika insatser för närings- och kulturliv:

Hemsändningsbidraget har utökats så att också gruppen över 70 år kan beviljas hemsändning från sin kommun. 70+ tillhör en av de utpekade riskgrupperna för covid-19.

Omställningscheck till besöksnäringen och de kulturella och kreativa näringarna. Stödet innebär ett bidrag på 90 procent om man anlitar extern kompetens för att utveckla nya erbjudanden eller tjänster för att öka företagets konkurrenskraft och omfattar ett bidrag på maximalt 100 000 kronor.

Mikrostöd är ett komplement till omställningschecken och kan sökas på maximalt 30 000 kronor för inköp av maskiner och inventarier för ett sammanlagt värde på 60 000 kronor.

Stöd för att utveckla en digital beställningsfunktion av dagligvaror för mindre butiker på landsbygden. Det handlar om att skapa en enkel funktion för handlare som i dag inte tar emot digitala beställningar.

Jourhavande företagslots – ett nätverk av personer i länets kommuner och på Region Kalmar län som kan erbjuda hjälp att hitta bland tillgängliga stödpaket och annan information.

Enkelt ekonomiskt stöd till små företag för att kunna köpa tjänster med koppling till situationen kring covid-19. Det kan gälla juridisk eller ekonomisk rådgivning.

Kartläggning av vilka behov som finns regionalt och kommunalt, om hur kulturlivet påverkas, både föreningsliv, företag och regionala kulturverksamheter.

Regionens kulturprojektmedel kommer att omdirigeras så att medel riktas exempelvis till omställning. Det kan handla om hur man kan leverera och distribuera sitt erbjudande digitalt eller på annat sätt.

“Oerhört viktig”

Utöver detta har det bestämts att Tillväxtforum, näringslivsorganisationerna inklusive presidierna i Regionala utvecklingsnämnden och Regionstyrelsen, tillsammans med länsstyrelsen träffas regelbundet för veckovisa avstämningar.

Den samverkan som bedrivs inom forumet är oerhört viktig för det är bara genom nära samverkan vi kan fånga upp aktuella och akuta frågor och börja bearbeta dem.

Bra förslag och goda idéer ska testas och beslut fattas snabbt.

Tillsammans ska vi lindra effekterna och se till att trygga företagen och människors försörjning i Kalmar län.

Karin Helmersson (C)

Pär-Gustav Johansson (M)

Peter Wretlund (S)

Martin Kirchberg (SD)

Anders Andersson (KD)

Johanna Wyckman (L)

Lena Granath (V)

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS