”Djupt beklagligt”

”Djupt beklagligt”

2020-05-29 Av av Peter A Rosén

Annons: Nationaldagen 6 juni

LÄNET

”Det är djupt beklagligt att vi nu ett år efter att ärendet behandlades i nämnden tvingas fatta beslut om att godkänna tillkommande kostnader på 7,7 miljoner kronor. De fördubblade driftskostnaderna med 5 mkr jämfört med beslutsunderlaget maj 2019 är också bekymmersamt. Men vi välkomnar samtidigt den öppenhet som ärendet innehåller.”

Det skriver Anders Andersson (KD), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, och Eddie Forsman (M) i en protokollsanteckning, där duon kommenterar beslutet som nu är på väg till regionstyrelsen och regionfullmäktige.

”Anmärkningsvärt”

”Ärendet var både bra och dåligt. Bra så till vida att det visade på en öppenhet över missbedömningar och brister i beslutsunderlaget för ett år sedan. Samtidigt är det anmärkningsvärt när både investeringskostnaden och driftskostnaderna ökat med hela 7,7 miljoner kronor, respektive 5 miljoner kronor sedan beslutet togs i maj/juni 2019”, skriver Anders Andersson i en kommentar till pressen.

”Det nya biljettsystem som Region Kalmar län beslutat om för länstrafiken blir dyrare än beräknat”, skrev regionen i ett pressmeddelande på fredagen.

”När regionfullmäktige i juni förra året beslutade att biljettsystemet skulle köpas in beräknades kostnaden landa på 32-35 miljoner.”

”Komplikationer”

”En rad olika komplikationer i utvecklingsarbetet har sedan dess dock bidragit till merkostnader och kräver ett nytt beslut av regionfullmäktige.”

  • Lösningen för datalagring har fått göras om.
  • Upphandlingar har överprövats vilket lett till byte av leverantör till en med ett högre anbud.
  • Kostnader för projektledning och konsulter har ökat på grund av förseningarna.
  • Montering av terminaler i fordonen beräknas också bli dyrare.

”Totalt handlar det om fördyringar om 7,7 miljoner, vilket kollektivtrafiknämnden nu vill att regionfullmäktige skjuter till. Kostnaderna för det fortsatta utvecklingsarbetet 2021 och 2022 för att färdigställa biljettsystemet arbetas in i kommande budget.”

”Driftkostnaderna för det nya systemet beräknas ligga i samma nivå som det nuvarande.”

Anders Andersson (KD). FOTO: PETER A ROSÉN
Dela gärna artikeln med dina vänner: