En årskurs på Påskallavikskolan får ett nytt klassrum

En årskurs på Påskallavikskolan får ett nytt klassrum

2022-07-12 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

PÅSKALLAVIK

Bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S) har tagit ett ordförandebeslut om att godkänna en ombyggnation och renovering av ett klassrum på Påskallavikskolan.

På skolan finns det ett behov av ett större klassrum för årskurs 4, konstaterar bildningsförvaltningen.

”Efter dialog med tekniska kontoret och rektor på Påskallavikskolan har det framkommit att det enda alternativet, med hänsyn till kommande läsårsstart för läsåret 2022/2023, är att riva väggarna mellan två specialrum och återställa detta till ett klassrum. Det återställda klassrummet kommer också att målas, en ny matta läggas och nya elledningar installeras. Det sistnämnda medför möjlighet att kunna ha en smartboard i klassrummet”, skriver förvaltningen i beslutsunderlaget.

Man räknar med en kostnad på cirka 170 000 kronor – och Skanska planerar att genomföra ombyggnationen och renoveringen under vecka 30–31 (slutet av juli och början av augusti).

Finansiering sker genom att använda medel från ”lilla påsen”.

Renoveringen kommer att innebära att årskurs 4 får ett klassrum, vilket annars inte hade varit fallet, konstaterar förvaltningen.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: