En fastighetsägaren har reagerat på sprängningsarbetet vid Gunnarsö stugby

En fastighetsägaren har reagerat på sprängningsarbetet vid Gunnarsö stugby

2021-12-13 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

En fastighetsägare på Amerikavägen i Oskarshamn berättar om kraftiga vibrationer i huset till följd av sprängningsarbetet för det nya villaområdet vid Gunnarsö stugby i Oskarshamn.

”Dagens skakningar, som jag noterade som relativt kraftiga, inträffade vid lunchtid. När jag frågade min sambo om hon upplevt samma som jag så informerade hon mig om att det även under gårdagen skakat i vårt hus och att de skakningarna var betydligt kraftigare än de som jag personligen tog del av idag. En enkel ingenjörsmässig bedömning säger mig att skakningarna inte borde bli så kraftiga med det avstånd som vi har till sprängplatsen så det finns goda skäl att se över hur kraftiga laddningar sprängföretaget använder vid varje enskild salva, om inte så förordar vi en besiktning innan någon skada uppkommer. För att inte i efterhand få några tråkiga överraskningar med eventuella konsekvenser på vår fastighet vill jag be kommunen att skyndsamt undersöka frågan och återkoppla resultatet till oss”, skriver fastighetsägaren i fråga i ett e-postmeddelande till kommunens servicecenter.

”Samtliga fastigheter inom bedömt riskområde (cirka 50 meter från sprängplats) har besiktigats och försetts med vibrationsmätare”

JERRY SVENSSON, PROJEKTERINGSINGENJÖR VID TEKNISKA KONTORET I OSKARSHAMNS KOMMUN

I ett svar skriver Jerry Svensson, projekteringsingenjör vid tekniska kontoret, att sprängningsarbetena för det nya villaområdet inleddes den 8 december.

”Samtliga fastigheter inom bedömt riskområde (cirka 50 meter från sprängplats) har besiktigats och försetts med vibrationsmätare. Innan arbetet inleddes gjordes en riskanalys av Nitro Consult, och gränsvärden för tillåtna vibrationer fastställdes. Ingen av vibrationsmätarna har hittills registrerat värden i närheten av gränsvärdena”, skriver Jerry Svensson, som konstaterar att den aktuella fastighetsägarens bostad ligger drygt en halv kilometer från berget där sprängningarna pågår, vilket är långt utanför det bedömda riskområdet.

”För de ovana upplevs oftast vibrationerna och mullret som obehagliga och större än de verkligt uppkomna värdena”, skriver Jerry Svensson.

Arkivfoto: Freepik

Dela gärna artikeln: