Edit Content

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

En man i 65-årsåldern döms för skadegörelse efter att ha fällt träd på Oskarshamns kommuns mark

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox

Varje fredag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

OSKARSHAMNS KOMMUN

En man i 65-årsåldern, med adress i Jönköpings län, döms för skadegörelse efter att ha fällt träd på Oskarshamns kommuns mark i april 2021.

Han får en villkorlig dom och han ska betala 10 000 kronor i dagsböter, samt 800 kronor i en avgift till brottsofferfonden.

Den dömde har erkänt att han fällde träden, men att han sakande vetskap om att de tillhörde kommunen.

Han har därmed saknat uppsåt, betonade han.

”NN har invänt att han trott att träden stått antingen på hans egen tomt, på grannens tomt eller på mark som tillhörde en samfällighet. Vidare har NN invänt att hälften av de fällda träden var döda och att dessa stod antingen på kommunens mark eller på mark tillhörande en samfällighet. Den andra hälften eller de friska träden stod antingen på hans egen tomt eller på grannens tomt. Av denna hälft var det tre-fyra träd som han trodde befann sig på hans tomt och resterande på grannens tomt. Det var först senare, efter att Lantmäteriet företagit utredning, som han förstått att träden stått på kommunens mark. Vidare har NN invänt att han fått ett muntligt samtycke per telefon av kommunen att fälla de döda träden. Anledningen till åtgärden var enligt NN att träden skräpade ner och var döda. Han vidgår att åtgärden även medförde bättre sjöutsikt”, skriver tingsrätten i sin bedömning.

Har inte hörts av polisen

”NN har invänt att han fått samtycke till att fälla döda träd av NN (en chef i Oskarshamns kommun). Personen är känd och kan därmed höras av polisen. Detta har inte gjorts i förundersökningen. Vidare framgår av åberopade fotografier att vissa av de aktuella träden var rötskadade i olika omfattning. NN:s (den dömdes) invändning får därmed anses vara sannolik och tingsrätten har att utgå ifrån att han erhållit ett muntligt löfte om att fälla döda träd. Vad som ska avses med ett dött träd har inte framgått av utredningen. Vid sådant förhållande har tingsrätten att utgå från NN:s uppfattning om vad som avses med ett dött träd. Det kan därmed konstateras att åklagaren inte har förmått motbevisa invändningen att NN haft samtycke av Oskarshamns kommun till att fälla i vart fall hälften av de aktuella träden i målet. Såsom tingsrätten uppfattar det har NN trott att han fällt de friska träden på mark som tillhörde honom eller grannen”, skriver rätten, som vidare konstaterar att den dömde ”måste ha insett att det fanns en konkret och tydlig risk för att han fällde de aktuella friska träden på annans ägda mark än sin egen och grannens.

”Trots det har han inte vidtagit någon objektiv åtgärd, det vill säga mer än att prata med grannen, för att kontrollera tomtgränsernas dragning. NN har därmed agerat med i vart fall så kallat likgiltighetsuppsåt och kan inte undgå ansvar för skadegörelse avseende de nu aktuella träden”, skriver rätten, som slår fast att det är ”ostridigt att träden lämnats kvar på marken, det vill säga inte tillgodogjorts”.

Värda 5 000 kronor

Tingsrätten bedömer att värdet på de friska träd som NN fällde utan tillstånd får uppskattas till 5 000 kronor, vilket får anses motsvara kommunens skada.

”Att NN ingått en förlikning med Oskarshamns kommun medför inte annan slutsats.”

”Skadan är till belopp så stor och antalet friska träd så många att fråga är om skadegörelse av den så kallade normalgraden. Straffvärdet för gärningen motsvarar ett kortare fängelsestraff.”

Den dömde, som ska betala tillbaka 20 000 kronor av försvarskostnaderna, förekommer inte under något avsnitt i belastningsregistret sedan tidigare.

Tingsrätten redovisera dessutom en skiljaktig mening i domen:

”Nämndemannen NN är skiljaktig i frågan om uppsåt: ”NN (den dömde) har vidtagit tillräckliga åtgärder för att det inte ska anses vara fråga om ett konkret och tydligt risktagande från hans sida. NN har därmed inte agerat med uppsåt. Åtalet ska ogillas i dess helhet. I övrigt är jag ense med majoriteten”.

Foto: Freepik

+1
1
+1
0
+1
0
+1
3
+1
1
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS