En man i Oskarshamns kommun döms för knarksmuggling: Köpte narkotika i Danmark

En man i Oskarshamns kommun döms för knarksmuggling: Köpte narkotika i Danmark

2023-03-17 Av av Peter A RosénOSKARSHAMNS KOMMUN

En man i 50-årsåldern, med adress i Oskarshamns kommun, döms för narkotikasmuggling och narkotikabrott.

Han får skyddstillsyn med samhällstjänst i 140 timmar – med en föreskrift om att han ska genomgå den vård och behandling som frivården finner lämplig, samt på anmodan avlämna prover för att kunna påvisa drogfrihet.

En övervakare utses av frivården.

Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse i sex månader ha dömts ut, står det i tingsrättsdomen.

Den beslagtagna narkotikan förklaras förverkad.

Stoppades av gränspolisen

Det var i slutet av november 2019 som mannen anlände till Malmö med tåg med 50 gram cannabis i bagaget. Han hade köpt knarket för 3 000 danska kronor i Christiania i Danmark.

Mannen stoppades av gränspolisen.

Och i början av september samma år hade han bland annat 35,94 gram cannabis och 70,74 gram amfetamin i sin bostad.

Mannen har erkänt samtliga gärningar, men gjort gällande att en större del av amfetaminet höll en låg halt.

”En fängelsepåföljd riskerar att omintetgöra delar av den positiva utveckling som NN uppvisat den senaste tiden. En lämplig påföljd förefaller därför vara skyddstillsyn med föreslagna föreskrifter. För att en sådan påföljd ska vara möjlig måste den dock förenas med samhällstjänst”, skriver rätten.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln med dina vänner:

Annonsera digitalt lokalt