En seger för Saft AB i Oskarshamn: Länsstyrelsen upphäver bygglov

En seger för Saft AB i Oskarshamn: Länsstyrelsen upphäver bygglov

2020-05-30 Av av Peter A Rosén

Annons: Nationaldagen 6 juni

OSKARSHAMN

Saft AB, i Oskarshamn, överklagade bygglovet för toalettbyggnad, parkering, ställplatser och pergola i norra inre hamnen.

Och länsstyrelsen går på företagets linje.

Bygglovsbeslutet, som togs i samhällsbyggnadsnämnden, upphävs.

Länsstyrelsen konstaterar att ställplatserna i torgområdet är planstridiga.

Den aktuella toaletten är också planstridig, fastslår länsstyrelsen.

”Sammantaget gör länsstyrelsen bedömningen att överklagandet ska bifallas och att nämndens beslut om bygglov i sin helhet ska upphävas”, står det i beslutet.

I överklagandet skriver Saft, bland annat, att bolaget tycker att det är högst olämpligt att upprätta en parkering för husbilar på den angivna ytan.

”Område för ställplatser för husbilar finns inte angivet i detaljplanen eller planbeskrivningen. Det finns risker för övernattning i närområdet (cirka 100 meter) från deras verksamhet och riskbedömning har tidigare gjorts inför detaljplan 2014-08-12”, skriver länsstyrelsen.

Och toalettbyggnaden placeras närmare än fyra meter från tomtgränsen, påpekar Saft.

Det var den 20 mars som samhällsbyggnadsnämnden tog ett beslut om att bevilja bygglov för en ny toalettbyggnad samt parkering, ställplatser och pergola i norra inre hamnen-området.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Saft AB i Oskarshamn. FOTO: PETER A ROSÉN
Dela gärna artikeln med dina vänner: