Enkät visar att det finns missnöje inom äldreomsorgen

Enkät visar att det finns missnöje inom äldreomsorgen

2020-11-30 Av av Peter A Rosén

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

OSKARSHAMN

Endast 12,8 procent, 18 av totalt 141 personer, är helt nöjda med den fysiska arbetsmiljön inom äldreomsorgen i Oskarshamns kommun.

Det visar en medarbetarenkät som vår tidning har begärt ut.

Enkäten har fått namnet ”tempmätning – arbetsmiljö medarbetare – äldreomsorgen 2020”.

Alla har svarat – 141 personer av 141 möjliga.

”Min fysiska arbetsmiljö är bra” står det i det första påståendet.

Sex olika svar kunde lämnas.

Två personer (1,4 procent) svarade ”stämmer inte alls”.

18 personer – 12,8 procent – svarade ”stämmer mycket väl”.

Resten har lämnat ett svar som landar någonstans mellan ”stämmer inte alls” och ”stämmer mycket väl”.

Medelvärdet ligger på 4,14 på den sexgradiga skalan.

I nästa påstående står det ”Jag upplever att vi har ett socialt arbetsklimat (alla är viktiga, vi visar respekt för varandra och har ett öppet klimat)”.

Två personer (1,4 procent) svarade ”stämmer inte alls”.

31 personer (22 procent) svarade ”stämmer mycket väl”.

Medelvärdet landade på 4,4 på den sexgradiga skalan.

”Jag upplever att vi har kul på jobbet”, står det i nästa påstående.

Två personer (1,4 procent) har svarat ”stämmer inte alls”.

39 personer (27,7 procent) har svarat ”stämmer mycket väl”.

Medelvärdet landade på 4,58 på den sexgradiga skalan.

”Jag blir bemött bra av mina kollegor”, står det i nästa påstående.

En person (0,7 procent) har svarat ”stämmer inte alls”.

58 personer (41,1 procent) svarade ”stämmer mycket väl”.

Medelvärdet landade på 5,09 på den sexgradiga skalan.

”Min arbetsbelastning för kommande månad är hanterbar”, står det i nästa påstående.

Inget svarade ”stämmer inte alls”.

29 personer (20,6 procent) svarade ”stämmer mycket väl”.

Medelvärdet hamnade på 4,38 på den sexgradiga skalan.

”Min arbetsbelastning från föregående månad var hanterbar”, står det i nästa påstående.

Tre personer (2,1 procent) svarade ”stämmer inte alls”.

35 personer (24,8 procent) svarade ”stämmer mycket väl”.

Medelvärdet landade på 4,25 på den sexgradiga skalan.

”Jag får det stöd jag behöver av min chef”, står det i nästa påstående.

Sex personer (4,3 procent) har svarat ”stämmer inte alls”.

39 personer (27,7 procent) har svarat ”stämmer mycket väl”.

Medelvärdet landade på 4,45 på den sexgradiga skalan.

”Jag får den tid jag behöver av min chef”, står det i nästa påstående.

Fem personer (3,5 procent) har svarat ”stämmer inte alls”.

39 personer (27,7 procent) har svarat ”stämmer mycket väl”.

Medelvärdet landade på 4,53 på den sexgradiga skalan.

”Jag känner att jag bidrar till utveckling på/av vår enhet”, står det i det sista påståendet.

Fem personer (3,5 procent) har svarat ”stämmer inte alls”.

44 personer har svarat ”stämmer mycket väl”.

Medelvärdet landade på 4,72 på den sexgradiga skalan.

TEXT & ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

Dela gärna artikeln med dina vänner: