Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Enskilda skogsägare har ett stort ansvar att vårda de tätortsnära skogarna

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

SVERIGE

Skogen nära våra tätorter, som är den skog de allra flesta kommer i kontakt med, ser annorlunda ut jämfört med övrig skog. Ny statistik som Skogsstyrelsen tagit fram för första gången visar att den innehåller mer lövskog, fler grova träd men har samtidigt lägre andel skyddad skog.

– Skogen nära våra bostäder spelar en viktig roll i människors vardag. Vet vi hur den ser ut kan vi utveckla alla de värden som skogen kan ge oss men också bättre följa upp våra mål för friluftsliv och göra bättre prioriteringar för framtida åtgärder, säger Oskar Forsberg, specialist på skogens sociala värden vid Skogsstyrelsen.

Tätortsnära skog viktig

15 procent, 4,3 miljoner hektar, av all skogsmark i landet ligger inom 3 kilometer från en tätort och där rör sig uppskattningsvis miljoner människor året runt. Det är ett hårt tryck på skogen kring tätorterna att leverera tjänster kopplat till klimatanpassning, folkhälsa, livskvalitet, friluftsliv, turism, biologisk mångfald och skogsnäring.

Skogsstyrelsen är den myndighet som har ansvar för statistik kring skogens sociala värden och några av slutsatserna i den nya statistiken om skogen nära tätorter är:

  • Mindre andel av skogen är skyddad. I Norrland är 0,7 procent av den tätortsnära skogen skyddad jämfört med 15 procent i övrig skog. I södra Sverige är 2,9 procent av den tätortsnära skogen skyddad vilket är knappt hälften jämfört med den ej tätortsnära skogens 6 procent.
  • Det avverkas ungefär lika mycket. Runt 1 procent av den tätortsnära produktiva skogsmarksarealen avverkas årligen vilket är i paritet med avverkningarna i övrig skog.
  • Här finns mer äldre lövskog. I områden 300 meter från tätorter i Götaland och Svealand är andelen äldre lövrik skog mer än dubbelt så stor som i landets övriga skogar. Undantaget är norra Norrland där andelen är lika stor eller lägre.
  • Enskilda ägare dominerar. Upp till 75 procent av skogen 2-3 kilometer från tätorten ägs av enskilda ägare. Den skog som inte är tätortsnära har en jämnare ägarfördelning där 42 procent ägs av enskilda ägare
  • Fler grova träd nära tätorten. Inom 300 meter från tätorten finns upp till tre gånger så många grova träd per hektar jämfört med den skog som inte är tätortsnära. Andelen minskar med avståndet till tätorten. Förekomsten av grova träd är en av indikatorerna i miljömålet. 

– Vi ser att det är enskilda skogsägare som dominerar ägandet och alltså inte kommuner och regioner. Skogen brukas också aktivt. Därmed faller ett stort ansvar på enskilda skogsägare att vårda de tätortsnära skogarna med allt bra de bidrar med till samhället, säger Oskar Forsberg.

Foto: Patrik Svedberg

+1
2
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS