Figeholm kan få ett landsbygdskontor

Figeholm kan få ett landsbygdskontor

2022-04-21 Av av Peter A Rosén

FIGEHOLM

Figeholm kan få ett landsbygdskontor i Höganäslokalen till hösten, där mindre företag – med flera – ska kunna erbjudas tillfälliga arbetsplatser.

Oskarshamns kommun och Emmaboda kommun vill vara med som pilotkommuner i Region Kalmar läns projekt som handlar om att skapa en hållbar regional utveckling i länet. Och där finns planerna på landsbygdskontor.

Det är samhällsföreningen i Figeholm som äger Höganäslokalen – en lokal som används till mötesverksamhet och uthyrning till föreningar och enskilda.

Föreningen ska snart ta ställning till om den vill upplåta delar av lokalerna till landsbygdskontor, ett kontor för flera personer.

På tisdagen tog kommunstyrelsen i Oskarshamns kommun ett beslut om att kommunen ska vara med som medfinansiär i projektet. Det rör sig om 227 795 kronor i år och 18 342 kronor nästa år.

Regionen går också in med pengar.

Man ska även anställa en projektledare på halvtid.

I beslutsunderlaget konstaterar Oskarshamns kommun att pandemin har ändrat förutsättningarna för landsbygden, och en förstudie som regionen har genomfört visar att det finns ett stort intresse för coworking, det vill säga samutnyttjande av kontorsytor.

Målgrupper för landsbygdskontoret är exempelvis pendlare, lokala mindre företag, resande och nätverk.

Målet är att skapa ett flexibelt arbetssätt på landsbygden för att gynna näringsliv, familj och den enskilde.

Tanken är att Oskarshamns kommun och Emmaboda kommun ska samverka i pilotprojektet.

Region Kalmar län finansierar vissa gemensamma insatser som arkitektlösning, marknadsföring samt boknings- och inpasseringssystem.

Foto: Svensk Handel

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn