Fint pris till Be-Ge Stece AB i Mönsterås

Fint pris till Be-Ge Stece AB i Mönsterås

2021-05-07 0 av Oskarshamns-NyttMÖNSTERÅS

Be-Ge Stece AB i Mönsterås och Academy of Music and Business (AMB) i Tingsryd fick årets Pontonjärpris.

– Vi är mycket glada och stolta, säger Robert Nyqvist, vd för Be-Ge Stece AB, till Mönsterås-Nytt.

Priserna delades ut digitalt, av Linnéakademien, den 4 maj.

Pontonjärpriset inrättades av Kristina Alsér, tidigare landshövding i Kronobergs län, med syftet att lyfta fram personer som på olika sätt bygger broar mellan skola och näringsliv i Kronbergs län och Kalmar län.

Här är motiveringarna:

Be-Ge Stece AB, med VD Robert Nyqvist, får sitt pris för sitt mycket goda samarbete med Mönsteråsgymnasiet. Företaget är en förebild för främjande av samverkan genom att alltid delta i gymnasiemässor, öppet hus, programråd och styrgrupper vid Mönsteråsgymnasiet. Be-Ge Stece AB erbjuder också material och maskiner för utbildningsändamål och erbjuder stimulerande sommarjobb för eleverna. Be-Ge Stece AB är en viktig brobyggare mellan skola och näringsliv i länet och en förebild för andra företag.

Academy of Music and Business (AMB) och dess grundare Andreas Carlsson premieras för sin tidiga satsning på digital teknik för att bygga broar mellan musikelever i Tingsryd och etablerade musiker runt om i världen. AMB lägger också grunden för långsiktigt och hållbart företagande inom musik genom att eleverna inom den hårt konkurrensutsatta musikbranschen även tränas i användning av teknik och utbildas i företagande och entreprenörskap. AMB är en förebild för hur även skolor på landsbygden kan använda internationella kontakter.

FOTO: BE-GE STECE AB