Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Fint resultat för vården i länet i den nationella patientenkäten: “Återigen ett glädjande resultat”

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

LÄNET

”Primärvården i Region Kalmar län håller fortsatt en hög och stabil kvalitet. Det tycker patienterna när de tillfrågas om sina upplevelser”, skriver regionen i ett pressmeddelande på tisdagen.

”Den senaste mätning i Nationell patientenkät, som presenterades på tisdagen, placerar de offentliga och privata mottagningar i länet bland de bästa i landet. När det gäller tillgänglighet placerar patienterna dem allra högst.”

”Totalt är det sju olika dimensioner som redovisas i mätningen: helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet”, skriver regionen.

”Förutom första plats när det gäller tillgänglighet hamnar primärvården i Region Kalmar län som lägst på tredje plats i samtliga dimensioner. Precis som vid förra mätningen för två år sedan är i det i Region Jämtland Härjedalen som patienterna har den bästa upplevelsen av vården i landets 21 regioner, därefter följer Region Halland och Region Kalmar län.”

“I Kalmar län har vi en primärvård av offentliga och privata mottagningar som är mycket uppskattad av patienterna”

SOFIA HARTZ, PLANERINGSDIREKTÖR I REGION KALMAR LÄN

– Det är återigen ett glädjande resultat. I Kalmar län har vi en primärvård av offentliga och privata mottagningar som är mycket uppskattad av patienterna, säger planeringsdirektören Sofia Hartz.

”I enkäten har patienterna haft möjlighet att i egna ord beskriva sina upplevelser i samband med det senaste vårdbesöket och komma med förbättringsförslag”, skriver regionen.

– Totalt har 1 208 olika synpunkter kommit in via enkäten. Dessa är värdefulla för de enskilda hälsocentralerna och mottagningarna i deras förbättringsarbete, säger Sofia Hartz.

”Patienterna har också getts möjlighet att svara på coronarelaterade frågor. Drygt var fjärde patient som svarat på enkäten uppger att de avstått från att söka vård på grund av pandemin. Här skiljer sig inte patienterna i Kalmar län från övriga Sverige”, skriver regionen.

Fakta

Nationell patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner i den. Utvärderingen av primärvården nationellt sker vartannat år.

Primärvårdsenkäten skickades ut till de patienter som besökte en läkare eller sjuksköterska på en hälso- och vårdcentral eller privat mottagning under september månad förra året antingen fysiskt eller digitalt. Totalt fick 12 804 patienter i länet möjlighet att ge sin syn på vården, 5 502 eller 43 procent av dem svarade på frågorna och bidrar därmed i förbättringsarbetet inom primärvården.

Foto: Freepik

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS