Edit Content

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Flera torpare bosatte sig i Humlenäs för 300 år sedan

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox

Varje fredag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

HUMLENÄS

Det var i början av 1700-talet som ett flertal torpare bosatte sig i området som i dag ingår i Humlenäs naturreservat.

Oskarshamns-Nytt tog en långpromenad i det vackra reservatet under den soliga och sköna påskaftonen.

Här har ett ålderdomligt odlingslandskap bevarats.

Det är otroligt vackert i Humlenäs.
Humlenäs.
Humlenäs.
Nynässtugan.
ON njuter av promenaden på en av stigarna i området.

”Här vandrar du på slingrande grusvägar förbi hamlade träd, gärdesgårdar och stenmurar. Vackrast är det kanske på våren och försommaren, då det blommar för fullt i gräsmarker och lövlundar”, står det på en informationstavla.

Plöjde upp små åkrar

Torparna som kom till området för ungefär 300 år sedan plöjde upp små åkrar och ”slog frodiga ängsmarker”.

”I samband med landsomfattande jordreformer på 1890-talet (laga skifte) slogs torpen samman till en gård – Humlenäs. Gårdens marker brukas än i dag som åker- och betesmarker”, enligt reservatsinformationen.

”Det finns fortfarande spår kvar efter åker- och ängsbruket vid gården Humlenäs. Åkerholmar, odlingsrösen, stenmurar och gärdesgårdar minner alla om det forna brukandet. Det gör också alla hamlade träd. Hamling innebar att man tog till vara på löv och kvistar, för att dryga ut djurens vinterfoder. Framför allt var det ask och lind som hamlades, men även lönn. Vissa träd hamlas fortfarande, både för att bevara en gammal tradition, men också för att det förlänger trädens liv.”

”Spännande svampar”

”Reservatets omväxlande natur är hem för många djur och växter. I lövskogen växer ramslök, sippor, skogskornell och spännande svampar. Under trädkronorna växer hasselbuskar, vilket lockar till sig nötkråkor och andra fåglar. I betesmarkerna kan du hitta gullviva, solvända och jungfrulin. Om du har riktig tur kanske du får se en sandödla eller en hasselsnok ligga och värma sig på en sten”, står det i informationen.

Naturreservatet i Humlenäs, som sträcker sig över 149,1 hektar, har funnits sedan 1973 och det utökades 2016.

Markägaren är privat och länsstyrelsen i Kalmar län är förvaltare.

Området ingår i EU:s nätverk för skyddade områden, Natura 2000.

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald samt att vårda, bevara och återställa värdefulla naturmiljöer.

Friluftsliv som grundar sig på allemansrätten ska kunna bedrivas inom hela reservatet och besökare ska kunna se och uppleva områdets typiska arter och livsmiljöer.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Det finns gott om vitsippor i området.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS