Flyktingar från Ukraina ska kunna bo på Hultgården i Misterhult och Zafiren i Kristineberg

Flyktingar från Ukraina ska kunna bo på Hultgården i Misterhult och Zafiren i Kristineberg

2022-03-11 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Nationaldagen 6 juni

OSKARSHAMNS KOMMUN

”Omvärlden är orolig och många människor flyr just nu sina hem på grund av kriget i Ukraina. För att förbereda för en eventuell flyktingvåg har Oskarshamns kommun satt samman en grupp som ska samordna de interna förberedelserna. Än så länge är det osäkert i vilken omfattning människor kommer att söka sig till Sverige och Oskarshamn”, skriver kommunen i ett pressmeddelande på fredagen.

”Oskarshamns kommun har samlats i interna möten såväl som länsgemensamma och nationella för att gå igenom samverkansbehov och kommunikationsinsatser. Oskarshamns kommun förbereder för effekter som världsläget kan ha på våra verksamheter och vår kommun.”

”Det är med bedrövelse vi kan konstatera att människor i en del av Europa tvingas fly sina hem”

ANDREAS ERLANDSSON (S), KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I OSKARSHAMNS KOMMUN

 – Det är med bedrövelse vi kan konstatera att människor i en del av Europa tvingas fly sina hem. I vilken omfattning det kommer att påverka Sverige och Oskarshamns kommun är i dag svårt att säga, men det är viktigt att vi förbereder oss och kan ta emot flyktingar på ett bra och tryggt sätt. Vi har arbetat från dag ett för att förbereda oss och nu växlar vi upp ytterligare genom flyktingsamordnaren, tillsammans med frivilligorganisationerna och genom regelbundna möten och information, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S).

Ansiktsbild på kommunalrådet Andreas Erlandsson (S), Oskarshamn.
Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun. Foto: Peter A Rosén

Många människor på flykt

”Den största frågan just nu är mottagandet av flyktingar med allt vad det innebär; en plats att bo på, stöd, skola och mat. Vi vet inte hur många flyktingar som kommer att komma till Oskarshamn men behöver de vår hjälp så kommer Oskarshamn att vara redo. Redan har ett fyrtiotal personer kommit, ukrainare som har vänner eller släkt i kommunen”, skriver kommunen i pressmeddelandet.

 – På grund av kriget i Ukraina är många människor på flykt, antalet växer för varje dag som går. Oskarshamns kommun följer händelseutvecklingen i Ukraina och är redo att ta emot de som kommer hit. Det är viktigt att planera och förbereda så vi är redo, säger kommundirektören Henrik Andersson.

Oskarshamns kommundirektör Henrik Andersson.

Tillfälliga boenden förbereds

”Nu förbereds två tillfälliga boenden, i Hultgården Misterhult samt före detta Zafirens korttidsboende i Kristineberg. Tillsammans kan dessa boenden ge plats åt runt 130 personer”, skriver kommunen.

”Oskarshamns kommun, genom framför allt arbetsmarknadsenheten, samordnar sig med Shalom second hand och Röda Korset för att inreda de tillfälliga boendena med möbler och husgeråd. Där kommer vi be om allmänhetens hjälp med att skänka saker.”

”Under fredagen väntas det bli klart med en flyktingsamordnare som kommer att arbeta heltid för ett tryggt och samordnat mottagande”, skriver kommunen.

Hultgården i Misterhult. Foto: Peter A Rosén
Zafiren i Kristineberg. Foto: Peter A Rosén

Detta har kommunen gjort:

  • Har beredskap i organisationen och tillsätter en övergripande samordnare för flyktingmottagande
  • Förbereder och planerar i verksamheterna genom att se över vad vi behöver göra
  • Anmält två kommunala fastigheter som möjliga evakueringsbostäder, efter upprop från länsstyrelsen
  • Har kontakt med fastighetsägare i kommunen
  • Samlar ledningen i särskilda möten och deltar i regionala och nationella samverkansmöten och informationsmöten
  • Samlat frivilligorganisationer för samtal om hur vi kan arbeta tillsammans för att hjälpa människor och förbereder ett gemensamt arbete för att samla in saker som behövs

Möter oro med information

”Stora händelser i omvärlden kan väcka tankar och ibland även oro. Oskarshamns kommun följer utvecklingen i Ukraina och agerar utifrån myndigheternas lägesbilder, råd och rekommendationer. På oskarshamn.se finns information om vad Oskarshamns kommun gör kopplat till situationen i Ukraina. Där samlar vi också relevanta länkar om omvärldsläget och information om hur du kan bidra och för att få stöd med att hantera stress och oro”, skriver kommunen.

Dela gärna artikeln med dina vänner: