Folkhälsomyndigheten: Ökning av bekräftade covid-19-fall på särskilda boenden

Folkhälsomyndigheten: Ökning av bekräftade covid-19-fall på särskilda boenden

2022-09-10 Av av Annicka Gunnarsson

SVERIGE

Antalet bekräftade fall av covid-19 låg under vecka 35 kvar på samma nivå nationellt som veckan innan enligt Folkhälsomyndighetens senaste rapport. Bekräftade fall har dock ökat med 14 procent på särskilda boenden, SÄBO, jämfört med vecka 34.

Totalt rapporterades omkring 3 800 fall av bekräftad covid-19 i landet under vecka 35, vilket är lika många som veckan innan. De flesta regionerna ligger kvar på ungefär samma nivåer, med undantag för Västra Götaland och Jämtland där antalet bekräftade fall minskade.

Under vecka 35 provtogs omkring 24 000 personer i landet, vilket innebär en ökning med 12 procent jämfört med veckan innan. Samtidigt sjönk andelen prover som var positiva för covid-19 till ungefär 16 procent. Till viss del avspeglar det troligen att andra luftvägsinfektioner ökat efter återgången till arbete och skola.

Påfyllnadsdos rekommenderas

Av de bekräftade covidfallen under vecka 35 återfanns 292 bland boende på särskilda boenden, SÄBO, vilket innebär en ökning med 14 procent jämfört med vecka 34. Bland personer med hemtjänst ökade fallen med tre procent. Sedan den 1 september rekommenderas alla som är 65 år eller äldre, samt personer från 18 år som är i riskgrupp, att vaccinera sig med en påfyllnadsdos i höst.

– För att minska risken för allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19 är det viktigt att alla följer rekommendationerna om vaccination. Det gäller även personer som tidigare har varit sjuka i covid-19. Det är också viktigt att den som är sjuk med symtom som kan vara covid-19, stannar hemma och undviker nära kontakt med andra, säger statsepidemiolog Anders Lindblom.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: