Förändringar på gång för Oknöborna

Förändringar på gång för Oknöborna

2021-06-10 Av av Peter A RosénOKNÖ

För närvarande krävs det marklov för den som vill ta ner träd på sin egen tomt på Oknö.

Det kravet kan plockas bort.

På veckans möte i kommunstyrelsens arbetsutskott togs ett beslut om ett planuppdrag, där det står att detaljplanen på Oknö ska ses över.

”Delade i frågan”

– Oknöborna är, av tradition, delade i frågan. En del tycker att det är bra att det finns marklov – och en del tycker inte det, utan anser i stället att man ska ha full förfoganderätt över de träd som man äger på sin tomt, säger kommunalrådet Anders Johansson (C).

– Det kan nog bli så att vi tar bort markloven. Nästan alla marklov som kommer in i dag beviljas när det gäller trädnedtagningen där ute. Det är en väldigt ovanlig bestämmelse att ha marklov för att plocka ner träd i ett område.

– Vi ser det som en onödig administration och en onödig kostnad. Vi tror inte att området kommer att förändra sin karaktär särskilt mycket.

Ytterligare en detaljplaneförändring kan vara på gång:

– Delar av byggnadsbestämmelserna säger att man inte får ha en inredd vind på Oknö. Detta ska vi se över. Måtten för takhöjd gäller, men man kan verkligen ifrågasätta om man som samhälle eller granne har med att göra hur folk inreder sitt hus. Det känns som en märklig regel – och den är dessutom ganska svårdefinierad, säger Anders Johansson.

”Väldigt rimliga att ta upp”

Han räknar med en del diskussioner kring de två förändringarna som är på gång.

– Men det rör sig om självbestämmandefrågor som är väldigt rimliga att ta upp. Det handlar om äganderätten – att man får bestämma över sina egna grejer.

Dela gärna artikeln med dina vänner:

Annonsera digitalt lokalt