Försenad behandling inom sjukvården anmäld

2020-05-05 0 av Peter A RosénLÄNET

En försenad diabetesbehandling har lex Maria-anmälts.

Det skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

Det var avsaknaden av en tydlig diagnos som orsakade förseningen, skriver regionen.

Det är chefläkare Mattias Alvunger, inom primärvården, som har anmält händelsen.

”Fallet gäller en 29-årig man sökte sin hälsocentral med symtom som kunde stämma in på diabetes och den första provtagningen visade ett måttligt förhöjt blodsockervärde. Läkaren rekommenderade kontakt med diabetessköterska för uppföljning och livsstilsråd men någon tydlig diagnos sattes inte vid besöket.”

”Ett internt meddelande lämnades från läkaren till sjuksköterskan men någon kontakt från hälsocentralen följde inte förrän när patienten själv tog kontakt igen efter cirka sex månader. Blodsocker var då kraftigt förhöjt och det behövdes en tids inneliggande vård och insulinbehandling för att stabilisera sjukdomen”, skriver regionen.

”Genom fördröjningen att meddela diagnos och inleda behandling har det funnits risk för komplikationer av kraftigt förhöjt blodsocker som troligen inte skulle ha uppkommit om behandling hade inletts i anslutning till det första besöket.”

TEXT

Peter A Rosén

FOTO: REGION KALMAR LÄN