Förslag från S och M: Så ska Oskarshamns kommun utvecklas ytterligare

Förslag från S och M: Så ska Oskarshamns kommun utvecklas ytterligare

2021-11-25 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

OSKARSHAMN

”Socialdemokraterna och Moderaterna föreslår att kommunstyrelsen i december ska besluta om tre bidrag för att fortsätta utveckla hela Oskarshamns kommun. Förslaget innebär att kommunen ska medfinansiera projektet ”Ladda hela Kalmar län och Glasriket”, samt ge föreningsbidrag till Misterhults allmänna idrottsförening och Hela Sverige ska Leva Oskarshamn”, skriver Socialdemokraterna och Moderaterna i ett pressmeddelande.

– Bidragen till dessa tre organisationer innebär att vi tillsammans fortsatt tar ansvar för en utveckling i hela kommunen. Bidragen handlar både om fritidsaktiviteter, boendevillkor och strategiskt arbete för hur utvecklingen kan ske, säger Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S). Arkivfoto: Peter A Rosén

”Medfinansieringen till projektet ”Ladda hela Kalmar län och Glasriket” ska gå till det arbete som sker av Coompanion Kalmar län och Miljöfordon Sverige vilket har till syfte att göra en djupstudie i hur vi kan få verkstad i arbetet med mer laddinfrastruktur. Medfinansieringen uppgår till 25 000 kronor i ett kontantstöd och 15 000 kronor i arbetstid. Finansiering sker av kommunstyrelsens budget för utveckling och bidrag”, skriver S och M.

”Hela Sverige ska Leva Oskarshamn får ett bidrag om 50 000 kronor för att organisera deltagande för föreningen samt deras medlemsföreningar vid landsbygdsriksdagen 2022. Landsbygdsriksdagen 2022 sker i Jönköping och är en mötesplats för lokal utveckling och landsbygdsfrågor. Finansiering sker av kommunstyrelsens budget för utveckling och bidrag.”

”Misterhults allmänna idrottsförening får ett bidrag för att anlägga ett utegym och en grillkåta i Misterhult. Misterhults allmänna idrottsförening ska ansvara för byggnation och framtida drift. Förslaget har tagits fram i det gemensamma arbetet som bedrivs mellan kommun och civilsamhälle i Misterhult. Finansiering sker genom kommunstyrelsens särskilda utvecklingsmedel för Misterhult”, skriver S och M.

– Vi har under drygt ett år haft ett gemensamt utvecklingsarbete mellan kommun och civilsamhälle i Misterhult. Det handlar om att vi gemensamt ska hitta vägar framåt för att utveckla Misterhult som plats att bo, leva och verka på. Där är samarbetet mellan kommun, företag och civilsamhälle viktigt, säger Lucas Lodge (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Lucas Lodge (M), kommunalråd i Oskarshamns kommun. Foto: Peter A Rosén

Foto: Freepik (överst)

Dela gärna artikeln: