Förslag om att stänga restaurangen på Solbacka för externa besökare på helgerna får mothugg

Förslag om att stänga restaurangen på Solbacka för externa besökare på helgerna får mothugg

2023-05-24 Av av Peter A Rosén

Annons: Nationaldagen 6 juni

OSKARSHAMN

Magnus Larsson (C) och Kustlandspartiets Mathias Karlsson tycker att det är fel att restaurangen på Solbacka i Oskarshamn ska stängas för externa besökare på helger.

Det rör sig om en besparing på 100 000 kronor.

KSNAT (kommunstyrelsens utskott för näringsliv, arbetsmarknad och teknisk verksamhet) har lagt fram det förslaget, som en av åtgärderna för att tekniska kontoret ska få en ekonomi i balans.

”Restaurangen på Solbacka utgör en viktig mötesplats för många av kommunens äldre och samtidigt så vet vi att just ensamhet för äldre är en stor riskfaktor när det gäller både fysisk och psykisk ohälsa. Förslaget innebär således en risk för en ökad ohälsa för många av kommunens äldre och det i sin tur riskerar att skapa ett lidande för individen och stora kostnader för kommunen och regionen i form av ett ökat vårdbehov”, skriver Magnus Larsson, som i ett yrkande som lämnades in till kommunstyrelsen på tisdagen.

Mathias Karlsson instämde i en protokollsanteckning.

Magnus Larsson (C), andre vice ordförande i bildningsnämnden, på en pressträff i stadshuset i Oskarshamn
Magnus Larsson (C). Arkivfoto: Peter A Rosén
Mathias Karlsson, partiledare för Kustlandspartiet i Oskarshamns kommun, pratar på en pressträff i Oskarshamn.
Mathias Karlsson, Kustlandspartiet. Arkivfoto: Peter A Rosén

KSNAT röstade ja till följande besparingar på sammanlagt 2 miljoner kronor:

  • Minska öppettiderna på restaurang Drotten Solbacka, 100 000 kronor.
  • Avvakta återbesättning av vakanta tjänster, 200 000 kronor.
  • Minska matsvinnet, 200 000 kronor.
  • Fortsatt anpassning av matsedlar och recept, 600 000 kronor.
  • Allmän effektivisering, 900 000 kronor.

Genrebild: Oskarshamns kommun (överst)

Dela gärna artikeln med dina vänner: