Orolig anhörig: Förtjänar inte de äldre bättre omsorg och omvårdnad?

Orolig anhörig: Förtjänar inte de äldre bättre omsorg och omvårdnad?

2022-12-10 Av av ON Debatt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

INSÄNDARE

Tyvärr så känner man en stor oro för Oskarshamns Kommun och dess misslyckande att behålla sin kompetenta personal som de förmodligen hade för ex antal år tillbaka men som nu har flytt kommunen. Nu när man har en anhörig på boende så går det knappt att kommunicera p.g.a. språkförbistring och en alldeles för låg kompetens.

Var på besök under lördagen och märkte att den anhörige som bor på boendet är mycket förkyld och bad personal att kolla om feber och i så fall kontakta sjuksköterska. Vi är tre anhöriga som har påtalat detta men ingen större förståelse ifrån personalen eftersom de inte visste var gränsen för feber är.

Ska man inte ha den kunskapen när man blir anställd inom Oskarshamns kommun och omsorg??

Dagen innan var det samma visa när det påtalades om förkylning av en annan person som var på besök och svaret blev, hen är inte förkyld!

Min åsikt är att det går fort helt åt fel håll med vikarier som inte besitter rätt kompetens för att ta hand om de äldre på våra boenden som har byggt upp våran välfärd i Sverige.

Förtjänar inte de äldre bättre omsorg och omvårdnad?

Orolig anhörig!

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln med dina vänner: