Fråga Juristen: ”Chansa inte i onödan, det kan stå dig dyrt!”

Fråga Juristen: ”Chansa inte i onödan, det kan stå dig dyrt!”

2021-01-12 Av av Fråga Juristen

Annons: Smålandshamnar

FRÅGA JURISTEN

Juristen Julia Engström på Ludvig & Co svarar på veckans fråga som handlar om det är okej att låna ut pengar utan att skriva några papper.


Jag ska låna ut pengar till min granne. Vi känner varandra väl och brukar umgås. Är det verkligen nödvändigt att upprätta några handlingar, gäller inte en muntlig överenskommelse?

Din fråga är intressant. En muntlig överenskommelse gäller visserligen men tvister kan alltid uppkomma och om det är en muntlig överenskommelse kommer ord stå mot ord vid en tvist.

Vid en tvist om huruvida en överföring har ägt rum gäller att den som kräver betalning har att styrka att denne har rätt att få betalt. Utan handlingar, när ord står mot ord, måste den som påstår att överföringen ägt rum bevisa detta på ett eller annat sätt.

Om det däremot bevisas att överföringen har skett, eller om detta är otvistigt, har Högsta Domstolen i ett nyligen avgjort fall, där frågan var huruvida ett överfört belopp utgjorde en gåva eller inte, sagt att bevisbördan för överföringens klassificering åvilar mottagaren.

”Högsta Domstolen i ett nyligen avgjort fall, där frågan var huruvida ett överfört belopp utgjorde en gåva eller inte.”

Julia Engström, Ludvig & Co

På så vis skall ogenomtänkta förmögenhetsöverföringar hindras, möjligheten för mottagaren att utnyttja situationen reduceras och den som råkat göra en överföring av misstag skall kunna få tillbaka sina pengar.

Oavsett om du skall låna ut eller låna, ge eller få finns det en viktig lärdom som alla bör ta till sig, nämligen att se till att det finns korrekt upprättade handlingar som styrker vad som har skett.

Både du och din granne har med andra ord intresse av att det upprättas handlingar som styrker överföringen. Genom att upprätta handlingar anpassade utifrån er situation minskar risken för framtida tvist eftersom de överenskomna villkoren för överföringen står i svart på vitt. Alla villkor av betydelse bör vara medtagna i de upprättade handlingarna.

Chansa inte i onödan, det kan stå dig dyrt!

FOTO: CT FOTO/LUDVIG & CO

Dela gärna artikeln: