Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Frågan om antalet fullmäktigeledamöter i Mönsterås kommun gick till votering

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

MÖNSTERÅS

Frågan om antalet ledamöter i fullmäktige i Mönsterås kommun gick till votering på fullmäktigemötet på måndagskvällen.

Kommunstyrelsens förslag vann omröstningen med 39–5.

Därmed kommer 49 ledamöter och ersättare sitta i fullmäktigeförsamlingen även i fortsättningen.

Vår tidning skrev om frågan när den behandlades i kommunstyrelsen.

– Ja, vi hade en diskussion om detta i kommunstyrelsen – om vi skulle reducera antalet fullmäktigeledamöter eller om vi skulle behålla nuvarande antal. Vi måste komma ihåg att Mönsterås är en kommun med flera tätorter. Vi har en stor landsbygd. Vi måste se till att vi har ledamöter från landsbygden och från de olika orterna – samt från olika åldrar. Vi måste ha en spridning. Jag är rädd för att den spridningen minskar om vi drar ned på antalet ledamöter. Vi får inte hamna i en situation där något av områdena i kommunen inte är representerat i kommunens högsta beslutande församling, sa kommunalrådet Anders Johansson (C) när han klev upp i talarstolen.

Det är Sverigedemokraterna som vill dra ned på antalet ledamöter från 49 till 31.

”Vi har lika många fullmäktigeledamöter som Oskarshamn”

ANNI JUHL NIELSEN (SD)

Anni Juhl Nielsen (SD) gav följande förklaring:

– Redan 2019 föreslog Sverigedemokraterna i en motion att vi skulle minska ned på antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Vi argumenterade då utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Vi vill spara pengar åt kommunen. Vi är dessutom många ledamöter i fullmäktige i relation till kommunens storlek. Vi har lika många fullmäktigeledamöter som Oskarshamn. Mönsterås kommun har drygt 13 000 invånare och Oskarshamn har drygt 27 000 invånare. Kalmar kommun har runt 70 000 invånare och 61 ledamöter i fullmäktige. Med 31 ledamöter i fullmäktige uppfyller vi kommunallagens krav fullt ut. Och det kommer fortfarande att finnas goda förutsättningar för Mönsterås kommuninvånare att få kontakt med en politiker i kommunen.

– Kommunen står inför ekonomiska utmaningar. Alla nämnder har ålagts besparingar – vi anser därför att det är rimligt att även den politiska organisationen drar sitt strå till stacken, sa Anni Juhl Nielsen.

Torbjörn Uddén (L):

– Som representant för ett av de mindre partierna i kommunen, så ser jag en jättestor risk med att slimma organisationen. Till slut kommer vi att ha det som man har det i England, exempelvis, där man har två stora partier. Eller som i USA, där det är ännu värre. Två stora klunsar som ska slåss med varandra utan den politiska mångfalden. Den ekonomiska aspekten är försvinnande liten. Vi får omkring 200 kronor för en fullmäktigekväll.

Madeleine Rosenqvist (KD):

– Skulle vi minska ned på antalet ledamöter, så skulle vi även minska ned på antalet partier, som det ser ut i dag. Fullmäktigeorganisationen kostar inte några stora pengar. Jag vet inte hur SD har tänkt – det är ju inte här den stora summan finns. Många bäckar små kan bli en stor å, men i det här fallet ser jag inte det med tanke på vad vi ger och vad våra medborgare får ut av vår fullmäktigeförsamling. Det är det högsta beslutande organet i Mönsterås kommun – och det är jag väldigt rädd om.

Madeleine Rosenqvist (KD). Arkivfoto: Peter A Rosén

Anders Johansson igen:

– Det stämmer, Anni, att vi uppfyller kommunallagens krav även med ett lägre antal ledamöter. Sedan kan jag tycka att demokratin är så pass viktig att det är tveksamt om det är där som man ska sikta på lagens minimikrav.

”Så länge vi har kvällsmöten, så sparar vi extremt små pengar på att dra ned på antalet fullmäktigeledamöter”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNALRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Så länge vi har kvällsmöten, ni vet alla vad ni har för arvode för att sitta här i kväll, så sparar vi extremt små pengar på att dra ned på antalet fullmäktigeledamöter. Det som vi däremot har gjort för att ta vårt ansvar, och hålla vår budget, är att vi inför den här mandatperioden genomförde nämndsammanslagningar.

Kommunalrådet Anders Johansson (C). Arkivfoto: Peter A Rosén

– Vi slog ihop miljönämnden och byggnadsnämnden och kulturnämnden och föreningsnämnden – och på så sätt minskade vi den kommunala organisationen. Där pratar vi om betydligt mer pengar. Där är det dagarvoden och så vidare. Frågan om antalet fullmäktigeledamöter skulle hamna i en helt annan situation om vi hade haft dagsammanträden – det håller jag med dig om Anni. Då hade vi pratat om en väsentligt dyrare organisation. Men nu har vi kvällsmöten. Jag tycker också att det är viktigt att vi har med de mindre partierna. Vi har ett gott politiskt klimat i Mönsterås kommun. Vi har en fantastisk dialog och det är jag stolt över, sa Anders Johansson.

Lars Hollner (S):

– Om vi blir färre i den här församlingen, så kommer det att påverka åldersspridningen. Ju färre ledamöter, desto snävare ålderskategorier. Och tack vare att vi är så många som vi är, så kan vi ha både gamla och unga i församlingen. Det är en väldigt viktig demokratisk aspekt.

”Vi i Mönsterås har en betydligt bättre demokrati än vad man har i Oskarshamn – om man räknar per capita”

LARS HOLLNER (S)

– Ju färre vi blir i fullmäktigegrupperna, desto färre kommer på partiernas gruppmöten och diskuterar politik. Det är detsamma som att nedmontera demokratin, anser jag. Eftersom du jämförde med Oskarshamn, Anni, så vill jag påstå att vi i Mönsterås har en betydligt bättre demokrati än vad man har i Oskarshamn – om man räknar per capita (per person), sa Lars Hollner.

Anni Juhl Nielsen igen:

– Ni gör det till en demokratifråga – men enligt mitt sätt att se på det, så försämras inte demokratin om vi drar ned på antalet ledamöter från 49 till 31. Demokratin består inte enbart av det vi gör här i fullmäktige och i nämnderna. Demokratin består också av samtal som förs inom partierna och mellan människor i hemmen och på arbetsplatserna, på debattsidorna i tidningarna och så vidare.

Britt-Marie Domeij (M):

– Jag tycker inte som Anni – jag tycker att vi ska vara bäst i klassen, inte sämst.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS