Goda nyheter för personer över 65 år som arbetar – regeringen föreslår sänkt skatt

Goda nyheter för personer över 65 år som arbetar – regeringen föreslår sänkt skatt

2022-06-27 Av av Annicka GunnarssonSVERIGE

Ungefär 400 000 personer fortsätter att arbeta efter 65 års ålder. Under måndagen har Finansdepartementet behandlat ett förslag som avser sänkt skatt för dessa personer. Skattesänkningen kan som mest uppgå till 6 000 kr per år.

De senaste åren har det gjorts ett stort antal förstärkningar av det ordinarie jobbskatteavdraget, samtidigt som någon skattereduktion för äldre som arbetar inte har gjorts. För att säkerställa en rättvis beskattning för personer som väljer att fortsätta arbeta efter 65 års ålder föreslås i promemorian sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar.

Sänkt skatt på arbetsinkomster

Förslaget innebär att ungefär 400 000 personer får sänkt skatt på sina arbetsinkomster. I genomsnitt uppgår skattesänkningen till drygt 1 900 kronor per år, men den kan som mest uppgå till 6 000 kronor per år.

Förslaget har en offentligfinansiell effekt på -770 miljoner kronor och föreslås träda i kraft från och med den 1 januari 2023.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: