Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Gudrun Brunegård (KD): ”Tyvärr svarade inte ministern på mina frågor”

ANNONS

LÄNET

Riksdagsledamoten Gudrun Brunegård (KD), från Vimmerby, ställer en interpellation till utrikesministern Ann Linde (S) gällande flygkraschen där FN:s dåvarande generalsekreterare Dag Hammarskjöld dog.

I början av sommaren ställde Gudrun Brunegård en skriftlig fråga i riksdagen till utrikesministern, angående Sveriges ställningstagande när det gäller flygkraschen som inträffade 1961 (Dag Hammarskjöld, med rötterna i Tuna i Vimmerby kommun, omkom tillsammans med ytterligare femton personer, varav sju var svenskar).

Är inte nöjd

Gudrun Brunegård är inte nöjd med ministerns svar, därför ställer hon en interpellation till utrikesministern, som lämnades in till riksdagen på onsdagen. Här är frågorna som Ann Linde har fått:

  • ”Ser ministern någon anledning att genom en oberoende undersökning bringa klarhet i varför Sverige fram tills nu har valt att i sin förklaring av orsak till tragedin i Ndola lägga skulden på den förolyckade svenska piloten, trots att FN redan i den ursprungliga utredningen såg andra lika troliga externa orsaker, och i den pågående utredningen lyfter fram allt fler indicier på att det snarare rörde sig om extern påverkan?”
  • ”Har ministern för avsikt att med grundval i Mossbergs rapport ompröva den hittillsvarande svenska hållningen och öppna för möjligheten till externa orsaker bakom kraschen?”

”De svenskar som ingick i den rhodesiska kolonialmaktens utredningar var starkt kritiska och menade bland annat att man borde ha utrett vittnesuppgifter om ytterligare ett flygplan i luften samtidigt och ljussken/explosioner noggrannare. Detta avslogs av de brittisk-rhodesiska utredningsledarna, som redan från början var inställda på att det var piloten som begått ett misstag vid inflygningen”, säger Gudrun Brunegård.

”Tystnade plötsligt”

”En särskild svensk arbetsgrupp som hade tillsatts för att kritiskt granska alla uppgifter som inkom valde att slå fast att pilotfel var den mest troliga förklaringen. De svenskar i undersökningskommissionen som tidigare varit starkt kritiska tystnade plötsligt. FN:s egen utredning konstaterade att det inte gick att fastslå någon orsak till kraschen, men det gick inte heller att utesluta vare sig attentat, yttre påverkan, materialfel eller pilotfel.
Trots uppgifter som kommit fram senare, som allt mer tytt på yttre orsaker till flygkraschen, har Sverige stått kvar vid sin slutsats om pilotfel.”

”Min fråga till ministern i juni gällde på vilket sätt hon skulle arbeta för att bringa klarhet i varför den svenska arbetsgruppen agerade som den gjorde och placerade sig närmare de rhodesiska utredningarna än FN-kommissionen och varför UD efter förnyad utredning 1993, efter nya uppgifter som kunde stärka teorin om yttre faktorer, ändå valde att låta saken bero. Tyvärr svarade inte ministern på mina frågor, utan uppehöll sig i svaret helt vid den nu pågående FN-utredningen”, säger Gudrun Brunegård.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

Sveriges Riksdag

Ann Linde (S).
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS