Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

HÄLSORAPPORT: Fler och fler barn i länet besväras av buller, trötthet och huvudvärk

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

LÄNET

”Drygt nio av tio föräldrar skattar sina barns hälsa generellt som god eller mycket god”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

”Samtidigt ökar andelen barn som besväras av buller, trötthet och huvudvärk och en mindre andel barn vistas någon gång i veckan i park eller grönområde. Bland tolvåringarna är det fler flickor än pojkar som oroar sig för klimatet.”

Ojämlikheter

”Detta visar en ny Barnmiljöhälsorapport, som Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Linköping har sammanställt. Drygt 8 000 vårdnadshavare i Kalmar län, Östergötland, Jönköpings län och Gotland har besvarat en omfattande enkät om barnens hälsa kopplat till olika miljöfaktorer. Barnen är i åldersgruppen sex-tio månader, fyra år och tolv år”, skriver regionen.

– Barns och ungas närmiljö är något som på många olika sätt påverkar deras liv och hälsa. Resultaten i undersökningen kan användas för att urskilja ojämlikheter i hälsa och vara ett stöd inför beslutsfattande, samhällsplanering och informationsinsatser, säger Ingela Helmfrid, biolog vid Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Linköping och en av rapportförfattarna.

Använder solskydd

”Till de positiva resultaten hör att något högre andel uppger att utomhusluften är ganska bra eller mycket bra. En mindre andel barn utsätts för vuxnas tobaksrök inomhus jämfört med 2011. Användandet av solskydd har ökat och andelen barn som bränt sig i solen har minskat. Andel som tagit prov på vatten från egen brunn har ökat och vårdnadshavare till den yngsta åldersgruppen är mer medvetna om kemikalier vid inköp av olika produkter, och vid konsumtion av insjöfisk”, skriver regionen.

Tittar man särskilt på enkätsvaren från Kalmar län så finns följande tendenser:

  • Andelen barn med övervikt eller fetma har minskat något i Kalmar län.
  • Andelen tolvåringar som blir mycket störda över buller i skolmatsalen har ökat.
  • Liksom landet i övrigt har Kalmar län en ökande andel tolvåringar som har återkommande trötthet eller huvudvärk i skolan som kan påverka deras skolresultat negativt.
  • Nästan 20 procent av tolvåringarna oroar sig ofta eller mycket ofta för klimatet och sin egen framtid.
  • Andelen barn som bränt sig i solen har minskat, men det behövs fortsatt information om solvanor, främst till tolvåringarna och deras vårdnadshavare.

”Enkätfrågorna handlar bland annat om: solvanor, kemikaliemedvetenhet, trafikbuller, huvudvärk, klimatoro, sömnsvårigheter, vistelse i grönområde, restid till fritidsaktiviteter, övervikt och fetma, tobaksrök, dricksvatten ur egen brunn samt konsumtion av fisk. Till varje kapitel finns en riskbedömning och ett resonemang kring förbättringsåtgärder.”

”För Kalmar län finns data uppdelat på vårdnadshavares utbildningsnivå, födelseland, barnens kön och ålder. Resultat finns indelade efter inlandskommuner, kustkommuner samt för städerna Kalmar, Oskarshamn och Västervik”, skriver regionen.

Foto: Region Kalmar län

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS