Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Här är förändringarna som kan genomföras på Oskarshamns sjukhus

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

OSKARSHAMN

“Förnyade arbetssätt, förändringar och förbättringar. Det är några av förslagen i en extern analys som regionstyrelsen fick information kring under tisdagen. I rapporten finns förslag som möjliggör längre öppettider på länets hälsocentraler och att utveckla Oskarshamns sjukhus”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

“I senaste regionplanen står det att en övergripande analys utifrån hälso- och sjukvårdssystemets utveckling ska genomföras under 2024. Analysen för hur akutvårdsprocessen och den elektiva vården kan förbättras har nu utförts av Ernst & Young AB. Rapporten visar på flera möjligheter att utveckla vården i Kalmar län framöver.”

“För att gå i takt med befolkningens framtida behov behöver hälso- och sjukvårdssystemet förändras. Centralt är att regionens tre sjukhus alla ska fortsätta utvecklas framåt utifrån sina förutsättningar. Fokus ligger på en ökad patientsäkerhet, högre tillgänglighet och en mer effektiv hälso- och sjukvård.”

“Analysen visar att det till exempel finns möjlighet till utökade öppettider på hälsocentralerna måndag till fredag under dagtid, genom att förändra den nuvarande primärvårdsjouren på vardagar. En rekommendation är också att ta fram en länsövergripande handlingsplan för att uppnå köfrihet till operation”, skriver regionen.

Möjlighet till direktinläggning

“Ianalysen finns också förslag på att utveckla dagens akuta vårdflöden vid Oskarshamns sjukhus genom att skapa ett akutkoncept med allmänmedicin som bas”, skriver regionen.

– Bakgrunden är att akutmottagningen i Oskarshamn sedan många år tillbaka har en begränsning i vilka patienter de har möjlighet att ta emot. I dagsläget bedöms många akutfall, redan i ambulansen, ha behov av att köras direkt till Västervik eller Kalmar för att få rätt vård, säger Johan Rosenqvist, som är hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen.

“Även i fortsättningen skulle det dock finnas tillgång till röntgen och provtagning på sjukhuset. De medicinska insatser som idag görs kopplat till rädda hjärnan vid en stroke samt övervakning av hjärtpatienter skulle också finnas kvar”, skriver regionen.

“Enligt rapporten skulle en omställning av akutmottagningen frigöra resurser för att kunna utveckla en direktinläggning för de mest sköra, sjuka eller komplexa patienterna som behöver sjukhusvård. Idag har medicinakuten cirka 15 besök per dygn, hälften av dem läggs in. En förändring med direktinläggning innebär att patienterna får komma in direkt till en vårdplats utan att behöva passera akuten eller skickas vidare till Kalmar eller Västervik.”

Satsning på rehabpatienter

“Ytterligare en möjlighet är att utveckla medicinkliniken vid Oskarshamns sjukhus utifrån ett närsjukvårdskoncept. En stärkt samverkan med bland annat kommunerna skulle öka möjligheten för patienter att vårdas i hemmet, vilket ligger i linje med arbetet att erbjuda en mer nära vård. Ett arbete med att inrätta slutenvårdsplatser för rehabiliteringspatienter med komplexa behov vid Oskarshamns sjukhus skulle också kunna inledas.”

“Regionstyrelsen noterade slutredovisningen av analysen vid sitt sammanträde den 11 juni och gav regiondirektören i uppdrag att jobba vidare med ovanstående inriktning. Arbetet ska delredovisas den 13 september och slutredovisas den 31 oktober”, skriver regionen.

Foto: Peter A Rosén

+1
2
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
1
+1
9

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS