Här genomför Oskarshamns kommun en miljonsatsning

Här genomför Oskarshamns kommun en miljonsatsning

2021-10-05 Av av Peter A Rosén
Annons: Oskarshamns kommun

OSAKRSHAMN

Det är hög tid för en rejäl satsning inom individ- och familjeomsorgen (IFO) i Oskarshamns kommun, anser majoritetspartierna – Moderaterna och Socialdemokraterna.

Det handlar om en riktad budgetförstärkning som löper över fyra år.

Den ligger på 12,5 miljoner kronor nästa år – 2022.

Därefter blir det 9,5 miljoner kronor 2023, 6,5 miljoner kronor 2024 och 3,5 miljoner kronor 2025.

”Haft svårt att klara oss”

Socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M) bjuder in lokaltidningarna till en pressträff på tisdagsförmiddagen.

Catharina Högstedt, IFO-chefen i kommunen, deltar också.

Catharina Högstedt och Rolf Lindström. Foto: Peter A Rosén

Vår tidning har tidigare berättat att IFO, som även hanterar det ekonomiska biståndet, har haft svårigheter med att få ihop budgeten.

”Det är jättepositivt att politiken har uppmärksammat de behov som finns”

CATHARINA HÖGSTEDT, IFO-CHEF I OSKARSHAMNS KOMMUN

Statens riktade bidrag till verksamheterna i fråga har trappats ned successivt – samtidigt som exempelvis placeringskostnaderna har ökat.

– Merparten av placeringarna har vi på barn- och ungdomssidan. Det är jättepositivt att politiken har uppmärksammat de behov som finns. Det är tydligt att vi har haft svårt att klara oss inom den tilldelade budgetramen, säger Catharina Högstedt.

”Vi ser att det tillkommer saker som vi inte hade en susning om”

ROLF LINDSTRÖM (M), ORDFÖRANDE I SOCIALNÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMMUN

– Det är jättesvårt att prognosticera en verksamhet som IFO – man kan gå på historiska tal när det gäller placeringar, men vi ser att det tillkommer saker som vi inte hade en susning om, säger Rolf Lindström.

Sparar samtidigt

Tillskottet är nödvändigt, konstaterar han.

– IFO har genomfört effektiviseringar, men tidsrymden är för liten för att vi ska se effekterna av dem i det korta perspektivet. Vi måste jobba med den ekonomiska ramen. Parallellt med den riktade satsningen genomförs ett effektiviseringsprogram inom socialförvaltningens övriga verksamheter, säger Rolf Lindström.

Catharina Högstedt och Rolf Lindström. Foto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln: