Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Hur många av covid-19-patienterna på länets sjukhus är helt ovaccinerade? Här är svaret

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

LÄNET

Ungefär hälften av covid-19-patienterna, som vårdas på sjukhus i vårt län för närvarande, är helt ovaccinerade – de har inte tagit någon av doserna.

Det berättar hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Rosenqvist på en digital pressträff på onsdagen.

– Det är ett faktum som väldigt tydligt talar för att vaccin har en stor effekt. En väldigt stor andel av befolkningen är vaccinerad, men den vaccinerade delen står ändå bara för knappt hälften av dem som är inlagda. Vi kan ju bara fundera på hur det hade sett ut om vi inte hade varit vaccinerade. Då hade vi sannolikt haft mångdubbelt fler inlagda på sjukhus, säger han.

På pressträffen ställer vår tidning en fråga om den senaste tidens dödsfall. Vi undrar om de avlidna personerna var vaccinerade eller ovaccinerade.

– Jag har ingen detaljinformation om de personerna, svarar Johan Rosenqvist.

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kalmar län. Foto: Region Kalmar län

”Det kan komma nya virusvarianter som kringgår vaccinationen”

LISA LABBÉ SANDELIN, SMITTSKYDDSLÄKARE I REGION KALMAR LÄN

I vilket läge skulle regionen kunna rulla tillbaka restriktionerna för allmänheten som plockas bort i dag?

– I dag finns det utrymme för regionerna att åtminstone välja hur man gör med testning och smittspårning inom vård och omsorg. Det har man lämnat lite öppet – att man kan anpassa det till det regionala läget. Men vi börjar med att följa det nationella. Tidigare hade smittskyddsläkaren möjlighet att gå ut med lokala råd, och liknande, men det ser inte riktigt ut på samma sätt nu. Och för närvarande ser jag inte att det behovet finns. Men vi måste följa läget och alla måste ha en beredskap för att detta inte är över. Det kan komma nya tider, med minskat vaccinskydd. Och det kan komma nya virusvarianter som kringgår vaccinationen, svarar smittskyddsläkaren Lisa Labbé Sandelin.

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare i Region Kalmar län. Foto: Freepik/Region Kalmar län.
Montage: Oskarshamns-Nytt

Hon fortsätter:

– Och vi kan förmodligen behöva fylla på med fler doser under en tid framöver. Det kommer att komma förändringar i rekommendationerna av och till – men frågan är hur ingripande det behöver bli. Låt oss hoppas att det inte blir så ingripande som det har varit tidigare. Men det finns en möjlighet, och en beredskap, för det. Och detta är inte över – det är viktigt att ha med sig det mentalt. Just nu är vi dock inne i en fas som ser gynnsam ut.

”Jag tror som Lisa, att vi är väldigt nära toppen på vågen nu”

JOHAN ROSENQVIST, HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSDIREKTÖR I REGION KALMAR LÄN

Hur ser ni på risken att sjukvården hamnar i ett läge där man inte klarar av situationen?

– Det går inte att uttala sig om det på det sättet. Vi kommer att hantera varje situation som vi ställs inför. Sedan får vi vidta olika typer av åtgärder. På sistone har vi, exempelvis, fått dra ner på väldigt mycket planerad verksamhet. Framför allt när det gäller planerade operationer. Så vi kommer hela tiden att anpassa oss efter situationen. Jag tror som Lisa, att vi är väldigt nära toppen på vågen nu. Och det innebär att vi har några tuffa veckor till framför oss – men sedan kommer det att gå åt andra hållet. Det är inget som talar för att det ska bli väsentligt värre än vad det är i nuläget i alla fall, svarar Johan Rosenqvist, som inte ser någon risk med att lejonparten av restriktionerna ute i samhället nu rullas tillbaka.

”Man måste räkna med att viruset finns överallt där vi vistas”

JOHAN ROSENQVIST

– Smittspridningen är så enormt stor. Man måste räkna med att viruset finns överallt där vi vistas. Och det tror jag säkert att man har vägt in i beslutet. Jag ser inte några stora risker med det. Däremot tycker jag att det är helt rätt att vi, inom sjukvården, även fortsatt ska vidta det de kallar riskreducerande åtgärder, säger han.

– Jag delar Johans åsikt helt och hållet där, säger Lisa Labbé Sandelin.

Hon utvecklar tankegångarna:

– Det är en bedömning på nationell nivå – och man måste väga väldigt många olika parametrar mot varandra. Inte bara smittan och konsekvenserna för sjukvården. Det handlar också om hushållskarantänen, många har varit hemma, vilket har resulterat i svårigheter på arbetsplatser. Det finns många aspekter i detta – hur barn blir påverkade, den psykiska hälsan och liknande.

Någonstans befinner vi oss nu i en brytpunkt där det inte längre är försvarbart att behålla den typen av restriktioner som vi har levt med under en längre tid, konstaterar smittskyddsläkaren.

”Det är viktigt att man fortsätter att använda sitt sunda förnuft”

LISA LABBÉ SANDELIN

– Sedan kommer vi inte att veta förrän i efterhand om tajmingen var exakt rätt. Någon gång måste man dock bestämma sig för att ändra förhållningssättet.

– Men det är viktigt att man fortsätter att använda sitt sunda förnuft – det är fortfarande en väldigt hög smittspridning. Man behöver inte dra i gång med allting direkt, säger Lisa Labbé Sandelin, som berättar att man mäter virusnivåerna i avloppsvattnet i Kalmar kommun.

I vårt län är det bara i den kommunen som den typen av mätningar genomförs.

”Väldigt höga nivåer”

– Man hade fortfarande väldigt höga nivåer av virus förra veckan. På andra platser i Sverige, exempelvis i Göteborg, har man dock kunnat konstatera att det börjar vända neråt. Vi kan mycket väl befinna oss precis på krönet nu. Låt oss hoppas det.

”Men även om merparten av restriktionerna och rekommendationerna kring covid-19 upphör i dag, så är inte pandemin över”

LISA LABBÉ SANDELIN

– Men även om merparten av restriktionerna och rekommendationerna kring covid-19 upphör i dag, så är inte pandemin över. Man kan snarare se det som att den går in i en ny fas – och det är tack vare den höga vaccinationstäckningen i kombination med att viruset har förändrat sina egenskaper. Och framför allt den dominerande varianten som heter omikron – som visserligen är smittsammare, men som sällan ger upphov till allvarlig sjukdom. Den här kombinationen ledde till att folkhälsomyndigheten i dag upphäver merparten av restriktionerna kring covid-19. De står inte längre i proportion till den skada som viruset orsakar, säger Lisa Labbé Sandelin.

”Särskilt viktig”

– Men jag vill samtidigt påminna om att smittspridningen i länet är fortsatt hög just nu. Från och med i dag träder flera stora förändringar i kraft. Det som gäller är att man ska vaccinera sig. Den tredje dosen är särskilt viktig för skyddet mot omikron. Och stanna hemma, och undvik nära kontakter med andra, om du är sjuk med symptom som kan vara orsakade av covid-19.

Du ska stanna hemma tills du känner dig frisk, betonar Lisa Labbé Sandelin.

”Barn som är sjuka ska också stanna hemma tills de mår bättre”

LISA LABBÉ SANDELIN

– Och barn som är sjuka ska också stanna hemma tills de mår bättre. De kan, exempelvis, gå tillbaka till förskolan när de är tillräckligt pigga och har varit feberfria i ett dygn. Vissa individer måste fortfarande lämna ett PCR-prov. De allra flesta ska dock inte testa sig vid symptom. Arbetar man inom sjukvården eller inom äldreomsorgen, har man hemtjänst eller bor man på äldreboende, ja, då behöver man lämna prov. Man kan också behöva lämna prov om en sjuksköterska eller en läkare ber dig göra det.

Ingen karantän

– Det gäller även barn. Förutom att provtagningsrekommendationerna har ändrats, så har vi också fått uppdaterade riktlinjer kring smittspårning. Smittspårning rekommenderas nu enbart kring patienter, brukare och personal inom vård och äldreomsorg. Smittspårning i samhället, av hushållskontakter och nära kontakter till en smittad person, rekommenderas inte längre. Det innebär också att hushållkarantänen är borttagen.

”De vuxna som inte har vaccinerat sig mot covid-19 rekommenderas att följa särskilda försiktighetsåtgärder”

LISA LABBÉ SANDELIN

– Men är man ovaccinerad, så har man fortfarande en risk att få allvarlig sjukdom. Och de vuxna som inte har vaccinerat sig mot covid-19 rekommenderas att följa särskilda försiktighetsåtgärder. Är man ovaccinerad så ska man undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus, säger Lisa Labbé Sandelin.

Hon fortsätter:

– De som är ovaccinerade och dessutom tillhör en medicinsk riskgrupp löper extra stor risk för allvarlig sjukdom. Och risken ökar med åldern. Sammanfattningsvis ligger fokuset på att upptäcka och begränsa smittspridning bland dem med störst risk för allvarliga konsekvenser. Jag vill därför poängtera att rutiner kring smittspårning, provtagning och smittbegränsande åtgärder till största delen kvarstår, oförändrade, inom vård och äldreomsorg.

– Det är för den stora allmänheten som vi ser de stora förändringarna, säger Lisa Labbé Sandelin.

Johan Rosenqvist berättar om följande ögonblicksbild från sjukvården i länet:

– Vi har totalt 54 patienter inneliggande som testat positivt för covid. 47 av dem befinner sig i ett smittförande skede – och två patienter ligger på intensiven. Det här varierar förstås hela tiden, från dag till dag.

– När vi tittar på det totala antalet inneliggande covid-19-patienter, så kan vi konstatera att det här är nivåer som är helt jämförbara med de tidigare vågorna. Däremot ser vi att det är en klart mindre andel som hamnar inom intensivvård i dag jämfört med de tidigare vågorna.

Väldigt många är sjuka

– Det är precis som Lisa säger – vi är vaccinerade och viruset har ändrat sina egenskaper, men det som gör att vi har så många inneliggande är att smittspridningen är på en nivå som vi inte har varit i närheten av under de tidigare vågorna. Belastningen för sjukvården är väldigt stor just nu. Dessutom är väldigt många av våra medarbetare också sjuka. Ur det perspektivet har vi en väldigt tuff situation inom stora delar av sjukvården i dagsläget. I princip alla åtgärder som vi har vidtagit kring att exempelvis rekommendera att man inte besöker anhöriga på sjukhus i onödan – och att man inte har med sig följeslagare om det inte är nödvändigt och så vidare – det ligger kvar inne på våra sjukhus. Det är viktigt att man har det klart för sig, säger Johan Rosenqvist.

”Det är viktigt att man är medveten om att vi har medarbetare som sliter väldigt hårt just nu för att vården ska kunna fungera även under de här förhållandena”

JOHAN ROSENQVIST

Han tillägger följande:

– Vad som händer i samhället och vad som händer inne på sjukhusen – och inom sjukvården i stort – är två olika saker. För pandemin är verkligen inte över. Vi är förhoppningsvis nära toppen – vilket innebär att vi kan se en vändning inom den närmaste tiden. Men vi ser en försvarlig tid framför oss där vi kommer att ha en betydande påverkan på sjukvården. Det är viktigt att man är medveten om att vi har medarbetare som sliter väldigt hårt just nu för att vården ska kunna fungera även under de här förhållandena. Sedan ser vi alla fram emot att det kommer att bli betydligt bättre längre fram.

”Vi vet att vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och död”

MARIE RAGNARSSON, VACCINSAMORDNARE I REGION KALMAR LÄN

Marie Ragnarsson, vaccinsamordnare i Region Kalmar län, säger så här:

– Merparten av restriktionerna tas bort nu – men risken att smittas är lika stor som den var i går. Har man inte vaccinerat sig och tillhör en medicinsk riskgrupp och/eller är äldre, så är risken större att man blir allvarligt sjuk. Vi vet också att vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och död. När man jämför den ovaccinerade gruppen i befolkningen med den vaccinerade gruppen, så ser man att risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19 är mycket större för den ovaccinerade personen. Det visar också hur viktigt det är att vaccinera sig mot covid-19. I vårt län är det drygt tio procent av befolkningen över 12 år som ännu inte har valt att ta sin första dos.

”Nödvändig”

– Det finns gott om vaccinationstider på alla våra hälsocentraler i länet. Tidsintervallet mellan dos två och tre sänktes nyligen till tre månader – och den tredje dosen, påfyllnadsdosen, är nödvändig för att man ska ha ett gott skydd även i fortsättningen. Den minskar risken för allvarlig sjukdom – men den minskar också risken att bli smittad och risken att föra smittan vidare.

– Det är viktigt att vaccinera sig även om man har genomgått en covid-19-infektion. Man ska vaccinera sig efter att man har tillfrisknat. Vaccinera dig – det är budskapet även i fortsättningen, säger Marie Ragnarsson.

Foto: Freepik (översta bilden)

Montage: Oskarshamns-Nytt

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS