Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Hycklinge Hage i Döderhult finns med på en karta från 1600-talet

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

HYCKLINGE HAGE

Redan för drygt 300 år sedan fanns Hycklinge Hage, i Döderhult, med på en karta.

Kartan är således från 1600-talet.

På den tiden var Hycklinge Hage uppdelad i ett flertal småskiften.

Lilla Hycklinge bestod av två gårdar på den tiden.

På den gamla kartan, med drygt 300 år på nacken, fanns det två byggnader utsatta – en i bortre delen (mot kärret) och en i mitten av hagen.

”Den största nyttan har troligtvis varit i att producera bete. En tid kring 1950-talet var hagen stadd i stark igenväxning på grund av betningens upphörande. Arbetet med att återställa hagen pågår sedan flera år. Syftet är att till slut återskapa det beteslandskap som fanns omkring år 1900. Dock kommer vi att behålla ett mera slutet trädskikt än som fanns vid den tiden”, står det på informationstavlan vid det som i dag är Hycklinge Hages naturvårdsområde.

Björkarna dominerar

Hagen sträcker sig över tolv hektar.

”Den kuperade terrängen ger hagen en särskild prägel. Våta kärrmarker och höga bergiga partier binds samman med mjuka sluttningar.”

Det är björkarna som dominerar bland träden – men här finns även gamla hamlade lindar, ekar, aspar och alar.

”Ett fåtal barrträd har lämnats kvar. Buskvegetationen består bland annat av hassel, måbär, olvon, hagtorn, nypon och enbuskar”, står det i informationen.

”Blomningen börjar med blåsippor och vitsippor. Kabbelekan lyser i kärr och dikeskanter. I ett område finns vätteros. Försommarblomningen domineras av gökärt, styvmorsviol, midsommarblomster, liljekonvalj och i kärret gul svärdslilja. Något senare blommar jungfrulin, slåttergubbe, natt och dag, stor och liten blåklocka. Två orkidéer finns: nattviol och fläckigt nyckelblomster.”

Det är gott om vitsippor i hagen.

”Av fåglarna hör man tidigt på våren enkelbeckasinens egendomliga läte från kärret. Hålbyggarna söker sig till de gamla lindarna och asparna. Spillkråka, gröngöling, nötväcka och flugsnappare häckar där. Av sångare hörs bland annat rödhake, bofink, svarthätta, grönsångare och koltrast”, står det i informationen.

Fantastiskt promenadområde

I informationen skriver Oskarshamns kommun och Döderhults Naturskyddsförening att besökarna ska vara aktsamma om naturen – och det är inte tillåtet att plocka blommor.

Och besökarna ska uppträda på ett sätt som inte stör djur- och fågellivet.

Hundar ska vara kopplade och man får inte göra upp eld i området.

Det är förstås viktigt att hålla området rent – man ska följaktligen inte lämna skräp efter sig.

Betande djur finns i hagen mellan juli och november – tänk därför på att stänga grindarna.

Det är ett fantastiskt promenadområde. Det kan Oskarshamns-Nytt slå fast efter besöket i hagen på påskdagen.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS