Insändare från en bekymrad medborgare i Oskarshamns kommun: ”Rimmar illa”

2020-05-17 0 av Oskarshamns-NyttINSÄNDARE

Jag har noterat att det rör sig äldreomsorgspersonal ute i affärer där det inte säljs mat och de är i arbetskläder!

Har Oskarshamns styrande godkänt detta?

Jag trodde nämligen att kläder ska tas på när arbetspasset börjar och lämnas på arbetsplatsen efter passets slut.

Även om personal ska handla åt sina kunder ska väl byte av kläder ske? Annars gäller väl att handla på nätet? 

Med tanke på  anhöriga som har sina nära och kära inom äldrevården och fått besöksförbud, så rimmar detta väldigt illa.

En bekymrad medborgare