Insändare från Lena Granath (V): ”Det är helt fel”

2020-04-15 0 av Oskarshamns-Nytt

INSÄNDARE

Trafikverket fortsätter att blunda för Kalmar läns behov av infrastruktursatsningar, där länet länge har varit och är en vit fläck på tågkartan. 

Under lång tid har vår del av Sverige fått en väldigt liten del av satsningar på infrastruktur och det märks tydligt när man ska försöka resa kollektivt vidare ut ur länet.

Region Kalmar län vill satsa på en hållbar trafik genom inköp av nya tåg. Trafikverkets nej till att satsa på nytt signalsystem innebär att vi kommer behöva dubbla system för att resa till Linköping.

Ibland används vår befolkningsstatistik, som visar på en hög andel äldre, som argument för att stora infrastruktursatsningar inte kan motiveras.

Det är helt fel!

”Måste se till hela landet”

Ska unga människor stanna kvar i vårt län, barnfamiljer flytta hit och företag kunna utvecklas så måste vi också ha fungerande person- och godstrafik.

Trafikverket och regeringen måste se till hela landet och även Kalmar läns möjlighet att ha fungerande transportsystem som underlättar både boende och arbetspendling in och ut ur länet.

Även invånarna i vårt län har rätt till bra kollektivtrafik liksom våra företag har rätt till bra godstransporter.

Det är av största vikt för oss att kunna utvecklas och inte utarmas.

Lena Granath (V)

Region Kalmar län

Lena Granath (V). FOTO: PIERRE STJERNFELDT