Insändare: ”Miljön förbättras bäst stegvis – inte med alarmism och radikala åtgärder”

Insändare: ”Miljön förbättras bäst stegvis – inte med alarmism och radikala åtgärder”

2022-11-06 Av av Oskarshamns-Nytt

INSÄNDARE

Begreppet hållbarhet har idag en kraftig slagsida mot det ekologiska.

Man borde eftersträva en återgång till en bredare tolkning, med såväl ekonomiska och sociala som ekologiska dimensioner.

Politiska beslut måste tas med helhetssyn och ett långsiktigt perspektiv.

Miljön förbättras bäst stegvis med välgenomtänkta prioriteringar – inte med alarmism och radikala åtgärder.

Miljöarbetet måste ha visioner, men kloka avvägningar måste alltid göras.

Det skall erbjudas möjligheter och finnas incitament för såväl medborgarna som institutioner och marknaden att ta ansvar för miljön.

Kevin Johansson

Dela gärna artikeln: