Insändare om rektorsbytet på Rödsleskolan i Oskarshamn: ”Bara att gratulera”

Insändare om rektorsbytet på Rödsleskolan i Oskarshamn: ”Bara att gratulera”

2022-05-26 Av av Oskarshamns-Nytt

Bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S) meddelar att det kommer att ske en organisationsförändring på två av våra skolor inför hösten.

De skolor det handlar om är Rödsleskolan och Oscarsgymnasiet.

Förändringen består i att man byter rektor mellan dessa skolor.

Enligt Anton har verksamhetschefen Peter Backhof valt att göra en tjänstefördelning.

I grund och botten tror vi att denna förändring skall gynna båda skolorna, säger Anton.

Undertecknad hoppas verkligen att så blir fallet.

På Rödsleskolans högstadium har det under en längre tid varit mycket turbulent – vilket bland annat resulterat i en omfattande lärarflykt från högstadiet.

För att få ordning på detta har en biträdande rektor anställts – och en konsult har anlitats.

Rödsleskolan får nu Magnus Rydhage som ny rektor.

Magnus är en mycket kompetent, erfaren och ypperligt kunnig skolledare.

Bara att gratulera Rödsleskolan.

Det här kommer garanterat att bli bra.

Jan Johansson (SD)

Ledamot i bildningsnämndens arbetsutskott samt ledamot i bildningsnämnden i Oskarshamns kommun

Jan Johansson (SD) talar på ett fullmäktigemöte i Oskarshamn
Jan Johansson (SD). Foto: Peter A Rosén

Foto: Freepik (översta bilden)

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn