Insändare: ”Skolan kräver fysisk närvaro trots att barnen har varit halvsjuka”

Insändare: ”Skolan kräver fysisk närvaro trots att barnen har varit halvsjuka”

2020-05-03 Av av Oskarshamns-Nytt

INSÄNDARE

Hälsan ska gå först.

Men skolan kräver fysisk skolnärvaro trots pågående symptom som kommer och går under flera veckor.

Barnen har inte varit friska två dagar i rad.

Symptom som kvarstår varje dag är snuva och trötthet.

Andra oförutsägbara symptom som kommer och går är: ont i huvudet, ont i halsen, trångt i halsen, torrhosta, klåda i ögonen, hudutslag, värmekänsla i kroppen, med mera.

”Hela familjen ingår i riskgruppen”

Vi vuxna har, utöver detta, haft: återkommande yrsel, frysattacker eller frossa, bland annat.

Hela familjen ingår i riskgruppen nu under coronapandemin (sällsynt diagnos eller genetisk mutation, där det finns nedsatt immunitet, det vill säga att man lätt drabbas av infektioner samt att man inte tål läkemedel eller kemikalier).

Det fanns hög skolfrånvaro på grund av kroniska besvär sedan tidigare.
Senaste tiden har skolan inte accepterat att barnen är hemma, trots att de ingår i en riskgrupp. Skolan kräver fysisk närvaro trots att barnen har varit halvsjuka.

Vissa dagar under de senaste veckorna har barnen varit sjuka och inte orkat med skolarbetet fullt ut.

Skolan har sänkt deras betyg och skickar meddelande om icke godkända ämnen trots sjukdom.

Så skriver Skolverket

Så här skriver Skolverket:

”För sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen, till exempel covid-19, finns särskilda regler som kan innebära restriktioner när det gäller bland annat skolgång. Om en elev är eller misstänks vara smittad kan skolan behöva utforma enskilda lösningar för just den elevens utbildning. Elever som är sjuka förväntas vanligtvis inte utföra skolarbete medan de är sjuka. Men skolan bör ha en beredskap för att hjälpa dem att hämta i kapp förlorad undervisning när de kommer tillbaka.”

”Skolan kan också behöva utforma enskilda lösningar för elever som är särskilt känsliga för smitta för att för dessa elever ska kunna ta del av utbildningen. Elever som inte kan vistas tillsammans med andra elever kan behöva särskilt anpassad undervisning, exempelvis enskild undervisning, undervisning i hemmet eller särskilda åtgärder för att kunna utföra visst skolarbete hemifrån.”

Länk till Skolverket

Anonym

Oskarshamns kommun

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn