Jan Johansson (SD) om Anton Sejneheds ordval på fullmäktigemötet: ”Mycket nedsättande”

Jan Johansson (SD) om Anton Sejneheds ordval på fullmäktigemötet: ”Mycket nedsättande”

2022-02-15 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

På måndagskvällen berättade vi att det hettade till rejält i slutet av det långa, och helt digitala, fullmäktigemötet i Oskarshamn.

Bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S) och bildningsnämndens andre vice ordförande Magnus Larsson (C) rasade över ett uttalande från Jan Johansson (SD).

– Jag ser inget nedsättande i mitt uttalande, säger Jan Johansson till Oskarshamns-Nytt tidigt på tisdagsmorgonen.

– Jag blev mycket ledsen och bedrövad när vi diskuterade situationen för de elever, med olika typer av funktionsvariationer, som går på Norra skolan. I sitt interpellationssvar till mig skrev Sejnehed att det är ”svårt att uppfylla krav på tillgänglighet för personer med olika typer av funktionsvariationer”. Min replik på detta var att dessa elever kanske skulle få en bättre skolsituation på Vallhallaskolan, som har betydligt bättre tillgänglighet jämfört med Norra skolan.

”Prata om att uttrycka sig med kluven tunga”

JAN JOHANSSON (SD)

– Detta fick herrarna Larsson och Sejnehed att gå i taket, säger Jan Johansson, som understryker att han faktiskt verkar för att eleverna i fråga ska få så bra förutsättningar som möjligt på en annan skola än Norra skolan.

– En skola som Anton Sejnehed för övrigt dömer ut fullständigt. Prata om att uttrycka sig med kluven tunga. Slutligen kan jag konstatera att Anton kallar dessa elever för ”personer”, som enligt min mening är mycket nedsättande. För mig är det elever som behöver de allra bästa förutsättningarna. Till saken hör att jag till och från under 80-talet arbetade med elever med olika typer av funktionsnedsättningar. Så att uttrycka mig illa om dessa elever är fullständigt främmande för mig, säger bildningsnämndsledamoten Jan Johansson.

Läs måndagskvällens artikel i ämnet här.

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn