Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

ANNONS

Aktuellt

JÄTTEBESPARINGAR I OSKARSHAMNS KOMMUN: Här är hela sparpaketet

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

OSKARSHAMN

En förskola läggs ned i Oskarshamn.

Gatubelysning släcks ner på flera olika platser runtom i kommunen.

Parkeringsavgifter återinförs.

En kommunal fritidsgård avvecklas.

Entréavgifterna i simhallen höjs.

Det är några av åtgärderna i ett sparpaket på drygt 40 miljoner kronor, för det kommande året, inom kommunens verksamheter som kommunalråden Andreas Erlandsson (S) och Lucas Lodge (M) berättade om på en pressträff i stadshuset på tisdagsförmiddagen.

Kommunalråden Andreas Erlandsson (S) och Lucas Lodge (M). Foto: Peter A Rosén

Inte som i Laholm

När det gäller gatubelysningen, så kommer kommunen att släcka ner cirka 1 500 av totalt 8 000 gatubelysningspunkter – framför allt i centralorten Oskarshamn. Det ger en besparing på 1,4 miljoner kronor.

– Men vi kommer inte göra som man gjorde i Laholm, där man bara släckte ner slumpmässigt. Hos oss kommer det att handla om väldigt noga utvalda belysningspunkter – på genomfartsgator. Vi har tittat på det ur ett trygghets- och säkerhetsperspektiv. Gång- och cykelvägar berörs inte, sa kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson.

– Tekniska kontoret arbetar med detaljerna. Man måste åka ut till varje lyspunkt och dra ur säkringen. Det går inte att göra det centralt, tillade Lucas Lodge.

Andreas Erlandsson och Lucas Lodge räknar med reaktioner från allmänheten.

”Man kan inte genomföra besparingar på 40 miljoner kronor utan att få reaktioner”

ANDREAS ERLANDSSON (S), ORDFÖRANDE I KOMMUNSTYRELSEN I OSKARSHAMNS KOMMUN

– Visst är det tufft. Man kan inte genomföra besparingar på 40 miljoner kronor utan att få reaktioner, konstaterade Anderas Erlandsson.

– Det är väldigt många tuffa beslut som ligger bakom den här budgeten. Och det har vi inte tagit lättvindigt på, betonade Lucas Lodge.

Majoritetspartierna – Socialdemokraterna och Moderaterna – har, med anledning av det rådande krisläget, kommit överens om mycket omfattande neddragningar i budgetförslaget för 2023 och verksamhetsplanen för åren 2024 och 2025.

– I det värsta scenariot ökar kommunens kostnader med drygt 185 miljoner kronor nästa år. Men vi har valt att lägga oss på 65 procent – och det innebär ändå att det saknas 133,4 miljoner kronor, sa Andreas Erlandsson, som bland annat nämnde pensionskostnaderna, som sticker i väg rejält.

Kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S). Foto: Peter A Rosén

– För vår kommun innebär det en ökning med 65,1 miljoner kronor nästa år och en ökning med 45,8 miljoner kronor 2024. De sociala avgifterna ökar med 39 miljoner kronor nästa år och med 40 miljoner året därpå.

– Regeringen har ännu inte presenterat sin budgetproposition – det gör man den 7 november, eller senast den 15 november. Vi lägger vår budget på bästa vetande, utifrån SKR:s senaste skatteunderlagsprognos, från oktober (SKR = Sveriges kommuner och regioner), sa Andreas Erlandsson.

När det gäller minskningen av tjänster har kommunen ett fokus på tjänster som inte arbetar närmast barn, elever och brukare.

”Tvungna”

– Vi har alltså inte varit inne och skruvat i elevpengen eller i bemanningsmåtten på våra särskilda boenden eller något sådant. Men vi behöver sänka ambitionerna, för att kunna minska våra kostnader. Vi blir tvungna att avveckla vissa verksamheter, sa Anderas Erlandsson.

När det gäller kommunstyrelsens verksamheter sparar man närmare tre miljoner kronor på att dra ned på antalet tjänster.

– Det är olika tjänster. Vi kan inte specificera det mer än så just nu, sa Lucas Lodge.

Kommunstyrelsen sparar vidare 600 000 kronor på att ta bort utvecklingsprojektet i Misterhult nästa år.

– De fick en kompensation när vi lade ned äldreboendet. Nu har vi öppnat upp boendet igen, men det var ett år kvar på utvecklingsprojektet (som löpte över en treårsperiod), sa Lucas Lodge.

– Och vi har redan tagit beslut om att vi, via vår medborgarbudget, ska jobba med utvecklingsprojekt i våra olika kommundelar – och där ingår Misterhult, konstaterade Andreas Erlandsson.

Kommunstyrelsen hade budgeterat 350 000 kronor årligen för skärgårdstrafiken under 2023, 2024 och 2025.

– Det är en post som regionen bör ta, påpekade Lucas Lodge.

– Vi har ett avtal med regionen – det är regionen som har avtalet med entreprenören, men vi kommer att säga upp avtalet med regionen, sa Andreas Erlandsson.

Resesubventionerna för studerande, inom eftergymnasial utbildning, försvinner.

”Det drar vi in”

– De som pluggade på Linnéuniversitetet kunde köpa subventionerade busskort härifrån. Det drar vi in. Och aktivitetsbanken, som det finns ett politiskt beslut om att vi ska genomföra, har vi inte lyckats komma i gång med. Det har varit svårt att hitta en lokal och en hållbar struktur. Vi pausar därför den just nu. Förhoppningsvis kommer vi att kunna genomföra den längre fram, berättade Lucas Lodge.

Han berättade också om förväntade synergieffekter tack vare samverkan mellan kommunstyrelsen och tekniska kontoret.

– Vi har, som sagt var, lagt ned tekniska nämnden – och här kommer vi att hitta synergieffekter som vi kan nyttja, främst personalmässigt, sa Lucas Lodge.

Socialdemokraterna och Moderaterna har dessutom tagit ett beslut om att lägga ned Fnyket-kaféet i stadshuset.

Det ger en besparing på 350 000 kronor per år.

– Vi kommer dock att ha kaffeautomater i källaren. Men i övrigt får man gå ut på stan och gynna det lokala näringslivet, sa Andreas Erlandsson.

Minskad städning i stadshuset och minskad service från fastighetsavdelningen finns också med i sparpaketet.

Och parkeringsavgifterna, som plockades bort för några år sedan, återinförs.

– Det ger oss en utökad budget på två miljoner kronor per år, konstaterade Lucas Lodge.

Tanken är att parkeringsavgifterna ska återinföras vid halvårsskiftet nästa år – vilket således innebär att besparingen för 2023 landar på en miljon kronor.

– Vi jobbar med förslaget, men parkeringsskivan kommer att finnas kvar till viss del, sa Lucas Lodge.

– P-skivan kommer vi att ha på parkeringar med kortare parkeringstider, typ femminutersparkeringar där man bara stannar till lite snabbt, sa Andreas Erlandsson.

Han konstaterade att man kommer att behöva investera i parkeringsautomater.

”Inte lika många automater”

– Men vi kommer inte att ha lika många automater som vi hade innan. I dag finns det helt andra betalningslösningar, sa Andreas Erlandsson.

Lucas Lodge berättade att man kan räkna med priser på tio kronor i timmen för parkeringstider på en till två timmar (de centralt belägna parkeringarna i Oskarshamn).

– Och fem kronor i timmen för parkeringstider på två timmar och uppåt.

Pedagogisk frukost och pedagogiskt mellanmål, för personal på förskolor och fritidshem, plockas bort.

Avgiftsfri frukost försvinner också. Vissa avdelningar i kommunen har en subventionerad frukost i samband med morgonmötet – men personalen får bekosta den fullt ut i fortsättningen.

När det gäller avvecklingen av en förskola i Oskarshamns tätort, så har majoriteten räknat in den besparingen från och med halvårsskiftet nästa år.

– Samtidigt bygger vi ut kapaciteten, som bekant, sa Andreas Erlandsson, som konstaterade att förvaltningen får ta fram ett förslag på vilken förskola som ska läggas ned.

– I tidigare prognoser, som visar hur många som är på gång in i verksamheten, så ser vi en minskning med ungefär 40 barn. Så vi ser att det här skulle kunna vara möjligt, tillade han.

När det kommer till samhällsbyggnadsnämndens verksamhet, så drar man ned på antalet tjänster.

Nästa år räknar man med att spara drygt 1,6 miljoner kronor – och året därpå rör det sig om knappt 2,2 miljoner kronor.

– När vi tittar på det här, så jobbar vi med möjligheten till särskild avtalspension. Det kan vara en möjlighet, att man inte återbesätter tjänster om det är några som slutar, sa Andreas Erlandsson.

I sparpaketet hittar vi även förändrad tillsynstaxa.

”Vi väntar”

– Här har vi jobbat in Rättviksmodellen, som vi håller på med fortfarande. Men vi kommer inte att implementera den 2023 – vi väntar i stället med det till 2024, sa Lucas Lodge, som konstaterade att kommunen sparar 400 000 kronor nästa år tack vare den åtgärden.

Inom bildningsnämndens verksamheter hittar vi bland annat en senareläggning av utbyggnaden i Figeholm.

Kommunen sparar årligen 700 000 kronor på det.

– Skolorna i Fårbo och Figeholm samarbetar i dag. Man går årskurs ett och två i Figeholm och trean, fyran, femman och sexan i Fårbo. Tanken var att vi skulle bygga nya förskolelokaler i Figeholm, så att man skulle kunna gå årskurs 1–3 i Figeholm. Vi säger inte att vi inte ska göra det – men vi får skjuta det på framtiden, sa Andreas Erlandsson.

Havslätts camping, som har drivits i kommunal regi, ska drivas i enskild regi.

Kommunen sparar årligen 700 000 kronor på det.

– Där kommer kommunstyrelsen förhoppningsvis att ta ett beslut om en ny entreprenör innan året är slut, sa Andreas Erlandsson.

Det finns intresserade intressenter.

”2025 räknar vi med att kunna spola upp is igen”

ANDREAS ERLANDSSON

Kommunen sparar årligen 750 000 kronor på att inte spola upp någon is på konstgräsplanen i idrottsparken i Oskarshamn 2023 och 2024.

– 2025 räknar vi med att kunna spola upp is igen, sa Andreas Erlandsson.

– Däremot har vi en ökad beredskap om det visar sig att vi kan spola upp naturis, tillade Lucas Lodge.

Bild på isbanan på Arena Oskarshamn
Isbanan på Arena Oskarshamn. Foto: Peter A Rosén

En kommunal fritidsgård ska avvecklas vid halvårsskiftet nästa år.

Det ger en besparing på 175 000 kronor 2023 och 350 000 kronor per år, från och med 2024.

Totalt två tjänster inom central förvaltning och modersmålsenheten tas bort.

Det ger en årlig besparing på 1,1 miljoner kronor, från och med 2024 (besparingen under 2023 ligger på 644 000 kronor).

En tjänst på ungdomsenheten försvinner (707 000 kronor).

Tre tjänster med fokus på kulturen plockas bort (1,5 miljoner kronor).

Driftbidraget till Forum, för den stora scenen, dras in från och med 2024 (607 000 kronor).

Inom socialnämndens verksamheter drar man ned på antalet tjänster (en besparing på drygt 3,3 miljoner kronor).

Man ska också dra ned på antalet bilar.

– Vi pratar om att vi ska ha bilpooler – och använda bilarna på ett effektivare sätt, sa Lucas Lodge, som konstaterade att kommunen räknar med att spara 500 000 kronor per år på den åtgärden.

Ett planerat trygghetsboende i Oskarshamn (vid Bohmans) senareläggs.

Höjda avgifter

Entréavgifterna i simhallen höjs från 60 till 70 kronor för en vuxen.

Motionssimsårskort höjs från 2 200 till 2 400 kronor.

Motionssimsårskort för pensionärer höjs från 1 500 till 1 600 kronor.

Matavgiften för boenden inom äldreomsorgen och OF (omsorgen kring personer med funktionsvariationer) höjs.

– Vi ligger på 2 550 kronor, ungefär, och övriga kommuner ligger mellan 3 000 och 4 000. När du bor på ett särskilt boende, så betalar du hyra, mat och en omvårdnadsavgift. Sedan ska du ha ett förbehållsbelopp kvar, som är fastställt i maxtaxan. Skulle man då inte klara av att betala mer än hyra och mat, så reducerar kommunen omvårdnadstaxan. Det innebär att de som har avgiftsutrymme, får betala, de som inte har avgiftsutrymme kommer att få en reducering, berättade Andreas Erlandsson.

”Väldigt lågt”

– Vi kommer att höja till 3 200 kronor – och då ligger vi fortfarande väldigt lågt, sa Lucas Lodge.

Inom hemtjänsten vill majoritetspartierna införa något som kallas för ”cook and chill” när det kommer till mathanteringen.

Det innebär att man inte får matlådor varje dag. Man får i stället matlådor för tre dagar åt gången, eller något liknande.

Man får värma sin mat själv, om man kan det, och äta den när man vill. Eller så kommer hemtjänsten och hjälper till.

– En utredning om hur detta ska gå till ska genomföras. Vi har fortfarande kontrakt med dem som kör ut maten, så vi vet inte exakt när detta kan implementeras. Men det är viktigt att vi inte sänker kvaliteten på maten, sa Lucas Lodge.

I dag kör kommunen dagligen ut varm mat till hemtjänsttagarna.

– Maten är betydligt billigare än själva utkörningen, sa Lucas Lodge, som konstaterade att merparten av landets kommuner väljer cook and chill-lösningen.

I vårt län är det bara kommunerna Oskarshamn, Högsby och Borgholm som kör ut varm mat dagligen till hemtjänsttagare.

– I dag lagar vi mat på merparten av våra särskilda boenden, på respektive avdelning. Här ska vi titta på möjligheten att gå mer mot att laga maten centralt, sa Andreas Erlandsson.

Det kan bli ett centralkök, då?

– Ja, det kan vara ett alternativ, svarade Lucas Lodge.

Kommunen tittar även på lokaloptimering – om lokaler kan användas på ett effektivare sätt och om det går att sälja vissa lokaler.

Ledningsorganisationen för gymnasiet, central förvaltning och verksamheterna (socialnämnden) ska ses över.

Man vill också redovisa kostnaderna per brukare, per enhet, inom äldreomsorgen.

Kommunen vill dessutom utreda förutsättningarna för en fördjupad samverkan med Region Kalmar län om utskrivningsklara patienter som är i behov av stöd inom ramen för särskilt boende.

När det gäller investeringsbudgeten, så senareläggs exempelvis nya lokaler på Rödsleskolan, utbyggnad av en förskola skjuts på framtiden och ombyggnationen av äldreboenden sker långsammare.

Budgeten för gång- och cykelvägar höjs.

Man skjuter på inventarier till bibliotek.

Insatser såsom stadsmiljö, hållbarhetsåtgärder, dagvattenanläggningar, med mera, minskar i omfattning, eller skjuts på framtiden.

”Väldigt ovisst”

– Vi har ett väldigt ovisst läge. Jag tror att de kommande åren kommer att innehålla en del reviderade budgetförslag. Vi kommer att behöva jobba mycket närmare förvaltningarna, sammanfattade Andreas Erlandsson.

Han vet inte om sparpaketet på drygt 40 miljoner, för 2023, kommer att räcka.

– Jag har stora förhoppningar på Lucas partikamrater (moderatregeringen), tillade han.

– När regeringen släpper sin budget den 7 november, så får vi ett tydligare svar på hur träffsäkra vi är här, sa Lucas Lodge.

Läs mer här.

”Vi får räkna med ett stålbad som varar under minst två år”, sa Lucas Lodge. Foto: Peter A Rosén
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS