Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Johanna Wyckman (L): “Vi klassar inte SD som ett borgerligt parti”

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

OSKARSHAMN

En rejäl satsning på skolan.

Det är ett av vallöftena från Liberalerna i Oskarshamns kommun.

Pontus Welin, gruppledare för partiet på lokal nivå, och Johanna Wyckman, regionråd, presenterade på fredagen valmanifestet på kommunnivå.

Johanna Wyckman (L) och Pontus Welin (L). Foto: Peter A Rosén

“Skolan är vår absolut viktigaste fråga”

JOHANNA WYCKMAN (L)

– Skolan är vår absolut viktigaste fråga – det har varit Liberalernas profilfråga under lång tid, både på kommun- och riksnivå, säger Johanna Wyckman.

Hon och Pontus Welin betonar att morgondagens framtid finns i dagens skola – och att den som klarar skolan på ett bra sätt sällan hamnar i den kriminella världen.

Utbildning är vägen till egenmakt, fastslår duon.

Om Liberalerna får bestämma efter valet i höst, så kommer budgetanslagen till bildningsförvaltningen att utökas.

Fler vuxna i skolan

Pengarna ska ge rektorerna möjligheten att anställa fler vuxna i skolan.

Partiet vill, exempelvis, ha heltidsmentorer – för att underlätta för lärarna (i dag är lärarna även mentorer för sina skolklasser, vilket är tidskrävande).

Liberalerna vill också se sociala team, som bemöter alla elever utifrån deras behov.

– Det är fortfarande rektorerna som bestämmer vilka som ska anställas – men vi vill att de ska ha möjligheten att kunna anställa fler vuxna i skolan, med hjälp av ett pengatillskott. Vi vill se ännu fler elevcoacher, exempelvis, säger läraren Pontus Welin.

– Heltidsmentorer har funnits runtom i Sverige i drygt tio år. Förvaltningen har varit på studiebesök i Kalmar – och tittat på en skola där det finns heltidsmentorer. Och alla på den skolan är jättenöjda med detta. En undersökning visar att alla är positivt inställda på skolorna i vår kommun – men förslaget från ledningens sida är att vi skulle få mer undervisningstid. Och det är man inte beredd att ställa upp på – på grund av att det skulle leda till en förvärrad belastning på andra sätt.

– Men vi vill att lärarna ska få behålla sin nuvarande undervisningstid, samtidigt som de slipper mentorskapet – som då läggs på andra utbildade vuxna. Det handlar bland annat om att ta utvecklingssamtal och sköta direktkontakten med hemmen.

Språkförskola

I valmanifestet hittar vi även en satsning på en språkförskola – det handlar om ett erbjudande på minst 15 timmar per vecka.

Johanna Wyckman och Pontus Welin konstaterar att det i dag finns barn som inte kan prata svenska när de börjar i förskoleklassen.

De slår fast att språkfärdigheter är nyckeln till en lyckad integration, en bra utbildning och en möjlighet att forma sitt eget liv.

– På barnavårdscentralen genomförs kontroller när barnen är 2,5 år. Då kollar man även språkutvecklingen. Brister den på grund av att man inte pratar svenska hemma, så ska man kunna bli erbjuden en plats på en språkförskola. Det är ett förslag som vi har både på lokal nivå och på riksnivå, säger Johanna Wyckman.

“Jag har själv sett barn, som är födda i Sverige, som knappt kan ett enda ord på svenska när de börjar i förskoleklassen”

PONTUS WELIN (L)

– Jag har själv sett barn, som är födda i Sverige, som knappt kan ett enda ord på svenska när de börjar i förskoleklassen, berättar Pontus Welin.

Johanna Wyckman påminner lokalpressen om att Liberalerna (som hette Folkpartiet på den tiden) har drivit språkfrågan, på olika sätt, ända sedan 2002, då partiledaren Lars Leijonborg fick smeknamnet ”Lejonkungen” efter den stora valframgången (13,2 procent i riksdagsvalet). Han och Folkpartiet hade då gått ut med ett språkkrav som var kopplat till medborgarskapet.

“Ska kunna prata svenska”

– Vi tycker även att det behövs ett språkkrav inom äldreomsorgen. De som jobbar med våra omsorgstagare ska kunna prata svenska, säger Johanna Wyckman.

Hon är förstås medveten om att Sverigedemokraterna också driver den frågan.

“De har hoppat på vårt tåg”

JOHANNA WYCKMAN

– Ja, de har hoppat på vårt tåg. De tycker, precis som vi, att språket är viktigt. Men detta har vi tyckt i 20 år. Vi har fått en del kritik för förslaget om språkförskola – men de övriga partierna kommer snart att förstå hur viktigt det är att man kommer in i skolan med samma förutsättningar som andra barn. Så att man inte halkar efter redan från start. Vi vill ha ett Sverige med jämlika förutsättningar. Och där är språket en nyckelfaktor, säger Johanna Wyckman.

Liberalerna påpekar också att föräldrar, med barn i åldrarna 3–5 år, har rätt till 525 avgiftsfria timmar om året – vilket innebär 15 timmar per vecka. Partiet vill att föräldrarna ska få utökad makt när det kommer till hur dessa timmar används.

Johanna Wyckman och Pontus Welin lyfter dessutom fram behovet av mindre barngrupper och möjligheten till särskilda undervisningsgrupper.

Inom förskolan vill partiet se färre barn i varje grupp – och skoleleverna ska få möjligheten att få delar av undervisningen i särskilda undervisningsgrupper.

Liberalerna är också medvetna om behovet av fler förskolor på sikt.

“Det finns för få förskolor”

PONTUS WELIN

– Det finns för få förskolor. De befintliga är överfyllda, vilket man har löst med baracker och paviljonger – för att alla ska få plats, säger Pontus Welin.

I valmanifestet kan vi också se att Liberalerna prioriterar äldreomsorgen.

”Arbetsmiljön för undersköterskor måste förbättras. Vi kommer att satsa på att göra yrket mer attraktivt genom att renodla arbetsuppgifterna, så att undersköterskor genomför arbetsuppgifter som de är utbildade för – och inget annat”, skriver Liberalerna.

Partiet vill bredda anställningsformerna inom äldreomsorgen.

”De arbetsuppgifter som inte kräver utbildning kan skötas av annan personal än de som är ansvariga för omsorgen och den direkta vårdkontakten”, står det i valmanifestet.

Att få in fler medarbetare genom att sänka kraven är ingen bra idé, betonar Liberalerna.

Kraven ska snarare skärpas, understryker Pontus Welin och Johanna Wyckman.

De tror mer på att göra yrket attraktivare, genom att exempelvis införa lönesatsningar och förbättringar på arbetsmiljöområdet.

“Klarar vi inte personalfrågan, så har vi ingen omsorg”

JOHANNA WYCKMAN

– Klarar vi inte av personalfrågan, så har vi ingen omsorg. En lönesatsning är dyr – men det är dyrare att hyra in personal eller genomföra andra dyra åtgärder. Det är också ett kvinnodominerat yrke – så jag tycker att det här är en jämställdhetsfråga. Personalen inom äldreomsorgen ska ha bra löner, säger Johanna Wyckman.

– Det gäller att få upp statusen på yrket – då blir det attraktivare att jobba inom äldreomsorgen, säger Pontus Welin.

Liberalerna prioriterar givetvis fler frågor på kommunal nivå.

Där finns exempelvis kärnkraften, som är planerbar och miljövänlig energi, betonar partiet.

I dag är Oskarshamn en av totalt tre kommuner där det är tillåtet att investera i kärnkraft.

Liberalerna tycker därför att det är viktigt att kommunen driver på i den frågan.

“Vi behöver kärnkraften”

JOHANNA WYCKMAN

– Vi behöver kärnkraften. I fullmäktige har vi, bland annat, drivit forskningsreaktorfrågan, som nu är på gång – vilket är väldigt glädjande, säger Johanna Wyckman.

I Liberalernas valmanifest finns även företagandet, näringslivet och bostadspolitiken.

Det är dags att prioritera det lokala näringslivet, anser Pontus Welin och Johanna Wyckman.

Ett bra företagsklimat ger fler invånare och högre skatteintäkter, poängterar de.

“Det är dåligt”

PONTUS WELIN

– Vi ligger på plats 230 bland Sveriges 290 kommuner i företagsklimatsrankingen. Det är dåligt, rent ut sagt. Då har vi ändå klättrat lite grand, vilket majoriteten brukar påminna oss om. Men plats 230 är inte gott nog.

Liberalerna vill underlätta för nya etableringar genom att öka tillgången till lokaler och mark.

“Företagsvänlig attityd”

– Vi ska också ha en allmänt företagsvänlig attityd från kommunens sida. Jag tänker exempelvis på vissa typer av tillstånd eller tillsyn som kommunen genomför. Vi vill inte ha för mycket byråkrati och krångel, säger Pontus Welin.

Bostadspolitiken, då?

Jo, Liberalerna tycker att det är viktigt att kommunen kan tillhandahålla bostäder till alla medborgare, oavsett klasstillhörighet.

Partiet tycker att kommunen har en flexibel bostadsmarknad för närvarande – men samtidigt vill man möjliggöra för fler attraktiva tomter och en utökad bostadsexploatering.

Liberalerna konstaterar att alldeles för många tomter har legat ute till försäljning utan att någon har visat tillstymmelse till köpintresse.

Attraktiva tomter är en viktig del, om man vill att fler ska välja att bosätta sig i vår kommun, betonar Johanna Wyckman och Pontus Welin.

De vill också genomföra satsningar på att färre ska pendla till Oskarshamns kommun från grannkommunerna.

Liberalerna ser hellre att de som arbetar i kommunen också bor och betalar skatt här.

Samarbetar gärna med M och KD

Pontus Welin, som berättar att hans parti naturligtvis har fler frågor på prioriteringslistan, säger att Liberalerna gärna ingår i ett majoritetssamarbete tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna.

– Gärna Centern, också, om de kommer till en annan slutsats än den de har kommit fram till nu. I dag vill de inte ens prata med Sverigedemokraterna. Men vi är redo att sätta oss ner och samtala med SD i frågor där vi är överens. Jag tänker exempelvis på språkkravsfrågan. Men totalt sett står vi väldigt långt ifrån SD sakpolitiskt. Det handlar inte bara om att vi drar upp värderingskortet. Det finns stora skillnader på det ideologiska planet. SD är ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn. De får in tre ideologier i sitt parti – vi har bara en (liberalismen), säger han.

“Vi är öppna för att alla ska kunna stödja vår politik”

JOHANNA WYCKMAN

Men ni tycker att det går bra att regera med stöd av Sverigedemokraterna?

– Ja, vi är öppna för att alla ska kunna stödja vår politik, säger Johanna Wyckman.

– Det fungerar bra med både socialdemokrater och sverigedemokrater, säger Pontus Welin.

– Men vi ser också att situationen i kommunen liknar situationen på riksnivå, tillägger han.

Men om Sverigedemokraterna alltjämt är det största borgerliga partiet i kommunen efter valet – hur tänker ni då?

– Vi klassar inte SD som ett borgerligt parti. Men vi tre borgerliga partier är ju fortfarande större än SD, svarar Johanna Wyckman.

Det blir knepigt för er om Sverigedemokraterna är störst på högersidan i kommunen…

– Ja, det är upp till dem vilket styre de vill se i Oskarshamns kommun – om de vill ha en borgerlig majoritet eller ett fortsatt S-styre, säger Pontus Welin.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS