Kaj Holst (M): ”Det här är under all kritik”

Kaj Holst (M): ”Det här är under all kritik”

2021-02-25 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”Sverige är en nation med goda tillgångar till elektrisk energi genom sin vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och solkraft. Men resurserna är ojämnt fördelade och otillräckliga. Med huvudproduktionen i norra Sverige och största kraftbehovet i Mellansverige, i kombination med ett kraftledningsnät som inte förnyats och expanderat i takt med behoven, upplever vi idag de problem som medialt uppmärksammats genom bland annat att Pågens Bageri i Skåne inte kan utvidga sin verksamhet på grund av bristande el-kapacitet”, skriver Moderaterna i Region Kalmar län i ett pressmeddelande på torsdagen.

– När det uppdagas att Sverige importera el som producerats av smutsig kolkraft från utlandet och dessutom nödgats köra egna fossilbränslematade kraftverk för att möta elbehovet, visar det att Sveriges elförsörjning är allt annat än säker. Vad gäller vår lokala energiproduktion och främst vårt lokala kärnkraftverk, OKG, har detta som uppgift att leverera el till Mellansverige – inte till oss här i södra Sverige. De fåtaliga vattenkraftverken i våra vattendrag och våra vindkraftverk kan inte tillgodose de lokala behoven i regionen, och så ser vår energiförsörjning ut idag, säger Kaj Holst (M).

– Det här är under all kritik. Därför har jag i en interpellation till Angelica Katsanidou (S) ställt frågorna hur det ser ut på länets sjukhus beträffande uthålligheten i nuvarande svaga elförsörjningsläge. Vilka insatser som har genomförts, alternativt planeras för att säkra driften av våra sjukhus, men även på vilket sätt regionen driver frågan om att säkra elförsörjningen till vår region gentemot nationella beslutsfattare likt det påverkansarbete vi bedriver vad gäller övrig infrastruktur, säger Kaj Holst.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn