Karin Helmersson (C): ”Äntligen en ökning till Kalmar län”

Karin Helmersson (C): ”Äntligen en ökning till Kalmar län”

2021-06-23 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”Idag har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att ta fram direktiv för ny nationell transportplan samt fördelat medel till de regionala planerna”, skriver Centerpartiet i ett pressmeddelande.

– Äntligen en ökning till Kalmar län och våra stora behov av satsningar, säger regionrådet Karin Helmersson, som är ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

– Vi har under det senaste året argumenterat hårt för att vi måste få ett ökat anslag till vårt län. Vi har hittills haft lägre resurser per invånare än andra län i landet. Det har gett resultat. Anslaget till den regionala länstransportplanen blir 1,068 miljarder kronor, det innebär att vi tar oss över miljarden för första gången och det är en ökning på mer än 60 miljoner än det vi vågat kalkylera med. I den nationella planen ser jag cykelpott och satsning på det regionala järnvägsnätet vilket borde gynna de satsningar vi så väl behöver i det statliga nätet säger Karin Helmersson.

– Nu vidtar ett arbete att färdigställa ett förslag som utgår från det Handlingsprogram för transportinfrastruktur som sedan tidigare är beslutet. Förslaget kommer beslutas vid regionala utvecklingsnämndens möte den 26 augusti och därefter skickas på remiss till länets kommuner, säger Karin Helmersson.

Dela gärna artikeln: