Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

KD vill att 2 000 sjuksköterskor ska anställas i Sveriges kommuner

ANNONS

LÄNET

Under torsdagskvällen gästades Hultsfred av ordföranden i riksdagens socialutskott Acko Ankarberg Johansson (KD).

Hon var inbjuden som talare på KD-avdelningens årsmöte.

Hon har just nu ett av riksdagens tuffaste uppdrag med alla frågor runt coronapandemin, vaccinationerna, äldreomsorgen och vårdskulden inom sjukvården.

Under kvällen gav hon besked på alla dessa områden.

”Vi ska hålla fast vid prioriteringsordningen och för att klara av fas 3 och 4 när de breda befolkningsgrupperna ska vaccineras är det viktigt att samverkan finns med civilsamhället och olika aktörer, exempelvis företagshälsovården, då man kan erbjuda vaccination till alla på en arbetsplats.”

Höja kompetensen

För att ta Coronakommissionens rapporter på allvar markerade hon att vi måste höja den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen.

KD vill skapa utrymme via statsbidrag så att exempelvis 2 000 nya sjuksköterskor kan anställas i kommunerna.

Och höjningen av bidraget som regeringen utlovat till kommunerna på 4 miljarder kronor per år välkomnas.

Under kvällen berättade hon att ett arbete pågår i socialutskottet som syftar till att verkligen öronmärka dessa 4 miljarder till äldreomsorgen.

Nu är det en allmän skrivning om att pengarna ska tillföras äldrevården men Acko Ankarberg Johansson vill som utskottsordförande samla ett utskottsinitiativ där man föreslår att regeringen ska göra kommuner återbetalningsskyldiga om man inte använder pengarna till just äldreomsorg.

Hon har en förhoppning om att detta initiativ och förtydligande skulle kunna komma upp på riksdagens bord om ett antal veckor.

Idag uppskattar man att cirka 100 000 operationer har blivit uppskjutna på grund av coronapandemin.

Innan pandemin bröt ut fanns dessutom lika många patienter som väntade på sin operation på något av landets sjukhus.

Tänka nytt

När det i höst, förhoppningsvis, blir möjligt att påbörja arbetet med att klara av denna stora vårdskuld, då gäller det att våga tänka nytt eftersom vårdpersonalen redan nu är hårt sliten, påpekade Acko Ankarberg Johansson.

Hon informerade om det förslag som hon och KD fört fram till regeringen om inrättandet av en nationell vårdförmedling.

En vårdförmedling som gör det möjligt att tillvarata kapacitet som finns på olika håll i landet, offentligt och privat.

Det nya med en sådan organisation vore att inga regiongränser längre skulle styra och begränsa, utan den som väntat på att få sin operation utförd ska ha full rätt att få den utförd även om det är på sjukhus i grannlänet eller till och med längre bort i landet.

Livligt samtal

Årsmötet som genomfördes digitalt via zoom skapade ett livligt samtal med många frågor till socialutskottets ordförande.

Anders Andersson, ordförande i partiavdelningen, framförde till sist ett varmt tack till Acko Ankarberg Johansson för hennes engagemang och stora kunnighet inom socialutskottets viktiga ämnesområden.

FOTO

KRISTDEMOKRATERNA

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS