Klagomål på snöröjningen i Oskarshamns kommun

Klagomål på snöröjningen i Oskarshamns kommun

2021-02-09 0 av Peter A Rosén


OSKARSHAMNS KOMMUN

Oskarshamns kommun har fått in ett klagomål på snöröjningen.

”Jag undrar om det inte går att ploga gatorna utan att lämna dessa enorma snömängder i alla villainfarter”, skriver personen ifråga, som påpekar att man lyckas undvika detta i andra kommuner.

Göran Svensson är gatuchef vid tekniska kontoret. Han svarar så här:

”Tyvärr så blir det en hel del snömassor på infarterna när det kommer så mycket snö som det gjort. Man får vara beredd på att det blir en snövall vid infarten när man bor i villakvarter. Volymen varierar, som förra året kom det ingen snö knappt och då blev det inga vallar.”

FOTO

PETER A ROSÉN