KLART: Nu tas nästa steg i arenafrågan i Oskarshamn

KLART: Nu tas nästa steg i arenafrågan i Oskarshamn

2023-01-31 Av av Peter A RosénOSKARSHAMN

Länsstyrelsen har nu sagt ja till kommunens planer på en hockey- och eventarena på tennishallsområdet i Oskarshamn.

Det berättar kommunen på en pressträff på tisdagen.

”I går kom beslutet om att vår ansökan om samråd kring trädfällning har beviljats i sin helhet”

Henrik Andersson, kommundirektör i Oskarshamns kommun

– I går kom beslutet om att vår ansökan om samråd kring trädfällning har beviljats i sin helhet. Vi fick ett ja, helt enkelt, säger kommundirektören Henrik Andersson.

”Har varit tydliga”

– Vi har varit tydliga med att vi vill prioritera att jobba mot den här slänten, som har mindre naturvärden – och spara träden i det större naturområdet, med gamla ekar, som ligger på andra sidan av tennishallen. De träden kommer vi att spara och skydda. Vi kommer också att förstärka värdena genom att flytta håliga stockar från den här sidan till den andra sidan, tillägger han och pekar mot träden som står längs med Döderhultsvägen.

”Vi tillskapar värden i projektet”

Henrik Andersson

– Vi tar ner gamla stammar och grövre grenar och flyttar dem tillsammans med ekologer och trädexperter – och lägger dem på rätt ställen, så att de kan fortsätta att vara viktiga för skalbaggar och biologin. Vi tillskapar värden i projektet, kan man säga, genom att bevara den södra sidan. Samtidigt försvinner alltså träden på den här sidan. Det finns en stor ek, längst bort i det här området, som vi ska försöka att hantera och spara. Den kan också utgöra ett fint inslag i arenaentrén, som kommer att ligga där borta, säger Henrik Andersson och pekar bort mot det gamla Jysk-området, som numera är en stor parkering.

Det är träden som står intill Döderhultsvägen som ska avverkas. Foto: Peter A Rosén

– Nästa steg blir att skriva fram ett ärende till kommunstyrelsen i februari – där vi lägger fram ett beslutsförslag om att gå vidare. Vi behöver handla upp en processledare som hjälper oss med de tekniska handlingarna som måste plockas fram. Vi behöver också anställa en person som håller i det för kommunens räkning. Pengar till detta anslogs i tilläggsbudgeten förra året. Det här beslutet från länsstyrelsen har vi ju gått och väntat på – och vi visste inget om utfallet. Det känns glädjande att vi är där vi är i dag. Någonstans är det en bekräftelse på att vi har tänkt rätt med våra planer på en centrumnära arena. Nu kan vi nyttja den infrastruktur som finns runtomkring. Och nu följer ett samarbete med de lokala föreningarna, för att göra det bästa av situationen, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S).

Kommunalrådet Lucas Lodge (M), kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) och kommundirektören Henrik Andersson på pressträffen. Foto: Peter A Rosén

När kan ni komma i gång med bygget av arenan, tror ni?

– Det vågar jag inte spekulera kring, svarar Andreas Erlandsson.

– Vi fick frågan tidigare i dag – om när bygget kan vara klart om allt går som på räls. Vi har haft många ersättningsbussar till Berga härifrån – det var länge sedan vi räknade med att något skulle gå på räls. Kan arenabygget överklagas, så kommer det nog att överklagas, tror jag, svarar kommunalrådet Lucas Lodge (M).

”Vi ska göra vad vi kan för att det här inte ska dras i långbänk”

Andreas Erlandsson (S), ordförande i kommunstyrelsen i Oskarshamns kommun

– Ja, det här går att överklaga – bygglov går att överklaga och det har vi inget emot. Vi lever i ett fritt och öppet land, där det finns möjligheter att överklaga. Och det gör det svårt för oss säga något om ett datum. Men vi ska göra vad vi kan för att det här inte ska dras i långbänk, säger Andreas Erlandsson.

Beslutet från länsstyrelsen påskyndar i alla fall processen, konstaterar Lucas Lodge.

– Hade vi fått ett nej därifrån, så hade vi varit tvungna att gå tillbaka i processen och kolla på de andra områdena, konstaterar han.

Har ni fått ett tydligt ja, eller ett nja, från länsstyrelsen?

– Vi var lite osäkra på hur det skulle bli – men vi tycker att det är ett tydligt ja, med de förbehåll som vi själva har sagt att vi ska tänka på, svarar Henrik Andersson.

ON har tidigare berättat att racketsporterna ska flyttas till Ernemar.

– Vi har inlett en dialog med tennisklubben och squashklubben, som är hyresgäst här. Ett planarbete pågår. Det blir en parallell planprocess. Vi kan inte börja här förrän det finns en ersättningsplats för racketsporterna, säger Henrik Andersson.

– Tack vare det här beslutet får vi loss en hel del mervärdespengar till utredningsuppdraget som är kopplat till anläggningarna i Ernemar, säger Andreas Erlandsson.

– Det är en fritidsomvandling i Oskarshamn, fastslår Lucas Lodge.

Tennishallen. Foto: Peter A Rosén

Påverkas båtuppställningsplatsen i Ernemar?

– Den ingår i dialogen med de berörda, svarar Henrik Andersson.

Och det blir inte aktuellt med någon rivning av tennishallen förrän det går att ägna sig åt racketsporterna någon annanstans, förtydligar han.

”Sedan finns det önskemål om fler utomhusbanor”

Kommunalrådet Lucas Lodge (M) har pratat med tennisklubben

Är det tänkt att racketsporterna ska få samma upplägg som de har i dag, med lika många banor?

– Ja, lika, lika är ingångsvärdet, svarar Henrik Andersson.

– Sedan finns det önskemål om fler utomhusbanor, påpekar Lucas Lodge, som har pratat med tennisklubben.

Hur hockey- och evenemangsarenan ska finansieras? Ja, de styrande politikerna återkommer till det.

– Det kan vi säga mer om när underlaget är klart. Det är först när platsen är klar som man kan räkna fram kostnaderna, säger Andreas Erlandsson.

”I höst blir det spännande”

Henrik Andersson

– Nu har vi platsen – härnäst kommer vi till organisationen. Sedan får vi en kalkyl, säger Lucas Lodge.

– Ja, i höst blir det spännande, säger Henrik Andersson.

Det gäller att ta fram en arena som är anpassad för Oskarshamns storlek, poängterar Lucas Lodge.

– Och att vi får så mycket som möjligt för pengarna. Så projektarbetet är väldigt viktigt för att det här ska lyckas, säger han.

Det är väl tänkt att den nya arenan ska kunna ta in omkring 4 500 åskådare?

– Ja, inriktningsbeslutet har vi försökt följa – och där står det 4 500 åskådare. Och att vi ska dra nytta av den infrastruktur och synergieffekt som finns, med energi och så i den befintliga hallen, svarar Henrik Andersson.

Maria Ihse (kommunikationschef i kommunen), Lucas Lodge, Andreas Erlandsson och Henrik Andersson. Foto: Peter A Rosén

”Förslaget till nästa steg blir att handla upp en projekteringsledare som ska hjälpa kommunen att ta fram en programhandling. Programhandlingen utgår från de behov som en ny arena ska lösa. Där tas hänsyn till platsens förutsättningar och hur publik- och logistikflöden ska lösas, drift och förvaltning, energi med mera ska hanteras. Dessutom anställs en projektledare som kan börja med upphandlingsfrågor och strukturera upp tidplanen. Parallellt har arbetet med en ny plats för racketsporter påbörjats. Den behöver gå i takt med övriga processer eftersom tennishallen kan rivas först när en ny finns på plats”, skriver kommunen i ett pressmeddelande på tisdagseftermiddagen.

”Tillsammans med IK Oskarshamn och näringslivet behöver också en robust plan för finansiering tas fram. IK Oskarshamn fick besked om länsstyrelsens beslut på måndagen.”

”Ungefär två år”

– Politiken kommer ta vissa beslut under arbetets gång, men någon gång i höst bör fullmäktige besluta om upphandlingsform och upphandla och kontraktera konsult eller entreprenör eller både och, säger Lucas Lodge.

”Först under 2024 kan beslut om investeringar och beslut om bygglov tas. Hur lång tid det tar att bygga en nya arena är osäkert”, skriver kommunen.

– Vi tror att det tar ungefär två år, det är vad det tagit för andra kommuner, säger Henrik Andersson.

Länsstyrelsen har redovisat ett antal förbud i sitt beslut.

”Som att ingen avverkning får göras från 1 april till 15 juli för att inte störa fåglar som häckar samt att det inte får förekomma belysning som lyser upp skyddsvärda och särskilt skyddsvärda träd”, konstaterar kommunen.

”Projektområdet mellan arenabyggnaden och det södra skogsområdet ska vara så smalt som möjligt för att minimera påverkan på värdena i skogsområdet. Det södra skogsområdet ska avgränsas med stängsel mot projektområdet för att inte riskera skador på träden och dess rotsystem”, skriver länsstyrelsen i beslutet.

Bild: IK Oskarshamn (överst)

Dela gärna artikeln med dina vänner:

Annonsera digitalt lokalt