Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

KLART: Södra delar ut 1,5 miljarder kronor

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

NÄRINGSLIV

Under Södras föreningsstämma i Kalmar fattades beslut om utdelning vinstfördelningen om 1 474 miljoner kronor till medlemmarna. Under stämman lyftes utvärdering av södramodellen, utveckling av affärsmodellen och risken för att artskyddet kan göra skogsägaren rättslös.

Under föreningsstämman i Kalmar den 28 maj 2024 godkände stämman styrelsens förslag på vinstdelning om 1 474 miljoner kronor. Detta innebär att utdelningen i år ökar i förhållande till vinsten och att cirka två tredjedelar av årets resultat delas ut till medlemmarna.

Beslut om vinstutdelning

“Råvarumarknaden under 2023 har varit i stor förändring. Men tack vare styrkan i kooperationen och vår industristruktur kan vi ändå dela ut nästan 1,5 miljarder kronor. Stämman är vår examensdag och vi har haft en stämma med högt engagemang och god dialog, för att tillsammans ta oss an framtidens utmaningar”, säger Magnus Hall, ordförande i Södra i ett pressmeddelande.

Summan motsvarar i snitt 28 478 kronor per medlem och 65 procent av resultatet före skatt. Beslut om vinstdelning beslutades på föreningsstämman i Kalmar den 28 maj 2024.

Förslaget till vinstdelning består av:

  • Utdelning på virkesleveranser: 844 miljoner kronor (motsvarande 12 procent)
  • Utdelning på insatskapital (inbetalt och emitterat): 492 miljoner kronor (motsvarande 8 procent)
  • Insatsemission på inbetalt insatskapital: 138 miljoner kronor (motsvarande 6 procent)

Stämman är kooperationens kärna

”Stämman är kooperationens kärna, där vi får tillfälle att samlas för beslut och diskussioner, se tillbaka på året som gått och rikta blicken framåt” sa Lotta Lyrå, vd på Södra, i sitt öppningsanförande. 

Under stämman samlas den kooperativa kraften i Södra men det är också ett tillfälle där vi riktar blicken och energin framåt. Som skogsägarförening med en världsledande industri befinner vi oss i en tid av både möjligheter och utmaningar som kommer av det ökande intresset för skogen och dess nyttor. Vilket förstärktes i Södras ordförande Magnus Hall tal: 

”Södra och Södramodellen ska fortsätta leverera de bästa förutsättningarna för skogsgården. Det möjliggör för våra medlemmar att vara självständiga och skapar en omgivning där vi kan göra det vi är bäst på. Men den riktiga styrkan är den enorma drivkraft som vi tillsammans kan skapa. Den är vi nu på väg att omsätta i än högre grad genom att göra förändringar för ett starkare Södra.”

Flera av stämmans tal, motioner och diskussioner handlade om vikten av att anpassa kooperationen till den nya tiden och fortsätta ha fokus framåt, genom exempelvis både utvecklad vinstdelningsmodell och utvecklade affärsmodeller. 

Lotta Lyrå
Lotta Lyrå, vd på Södra. Foto: Södra

Utvärdering av Södramodellen 

Magnus Hall meddelande på stämman att styrelsen tagit ett beslut om att en arbetskommitté får i uppdrag att utvärdera nuvarande vinstdelningspolicy – inklusive handeln med insatser och därtill relaterade stadgar. I processen ska förvaltningsrådet och alla skogsbruksområden få möjlighet att framföra sina synpunkter.

”Södramodellen och vår vinstdelningspolicy är en del av vår konkurrenskraft och dess virkesdrivande, men också likabehandlande, roll måste vara tydlig. Samtidigt ska den tillgodose medlemmarnas krav på flexibilitet vad det gäller att hantera sitt medlemskapital i Södra”, sa Magnus Hall under stämman.

Utvecklade affärsformer

Den ökade konkurrensen skogsråvaran är bra för skogsägarna, men olika erbjudanden är fortfarande svåra att förstå och jämföra. Lotta Lyrå berättade under sitt tal att Södra nu tar ett steg mot en mer transparent och välfungerade virkesmarknad.

“Medlemmar i Södra kommer ha tillgång till hela vår prissättning av virke, inklusive premier och tillägg. Öppen prisstatistik publiceras också på vår externwebb. Nu är det upp till övriga aktörer på marknaden att visa om de är beredda att följa i samma riktning”, sa Lotta Lyrå.

Det ska även bli enklare se utfallet för affären innan avverkning. Affärsformen ”stampris” utvecklas vidare med tillägget” avverkningskostnad per stam”. Vilket ger skogsägare ett nettopris per stam, diameterklass och trädslag.

“Affärsformen är unik i branschen och vi tror mycket på dess fortsatta utveckling”, tillade Lotta Lyrå.

Låt skogsägaren fortsatt ta ansvar för naturvård

“Under en lång tid har vi nu sett hur rättsutvecklingen och förändrad tillämpning i till exempel artskyddsfrågor försätter oss skogsägare i en närmast rättslös situation. Som skogsägare tar vi ett stort ansvar för aktiv naturvård i våra skogar och jag är bekymrad över att äganderätten och brukanderätten sätts ur spel”, sa Magnus Hall i sitt öppningstal.

Både ordförande och vd lyfte i sina tal hur skogsägare tar ett stort ansvar för aktiv naturvård i sina skogar. Skogen måste vi vårda tillsammans, skogsägare och myndigheter, men äganderätten och brukanderätten får inte sättas ur spel. I Lottas tal förstärkte hon Magnus ord: 

“Det är centralt att vi är med i detta arbete, är generösa med vår kunskap, aktiva i dialogen och står för en framtidsorienterad och konstruktiv röst som kan påtala hur olika vägval hjälper eller stjälper förutsättningarna för familjeskogsbruket och industrin. Artskyddslagstiftning ska bidra till att skapa incitament för skogsägaren, att precis som idag, arbeta med att bevara och utveckla naturvärden. Men under rimliga och rättvisa förhållanden.”

Håkan Larsson valdes till ny styrelseledamot

Valberedningen föreslog att Håkan Larsson väljs till ny ledamot i Södras styrelse, vilket stämman biföll.

Valberedningen ser att Håkan kommer att bidra mycket med sina gedigna kunskaper om bland annat råvaruflöde och virkesbalanser. Hans erfarenhet av både kooperativt och operativt arbete ger honom en helhetsbild av styrkor och utmaningar för Södra vilket är viktigt i styrelsearbetet.

Stämman biföll även beslutet omval av ledamöterna Magnus Hall, Kristina Alsér, Paul Christensson, Carina Olson, Hans Berggren, Mikaela Johnsson, Pål Börjesson och Hannele Arvonen och stämman biföll förslaget. Magnus Hall fick även fortsatt förtroende som styrelsens ordförande.

”Vårt förslag innebär en strategisk styrelse som kombinerar skoglig expertis med industriell kompetens. Det rustar Södra för att framgångsrikt möta framtidens utmaningar och en starkare skogsgård”, säger Magnus Johansson, valberedningens ordförande.

Emma Holmström får pris

Lars-Eric Åströms pris ges till en eller flera personer som bidragit till att utveckla den kooperativa företagsformen eller bidragit till att utveckla familjeskogsbruket.

I år delades priset ut till Emma Holmström. Hon tilldelas priset för sin mångåriga och engagerade forskning kring framtidens skogsskötsel i södra Sverige och praktisk tillämpning av mer blandskog och hantering av klövviltets påverkan vilket är vital kunskap för familjeskogsbrukets möjligheter att möta framtida utmaningar. 

Foto: Södra

+1
3
+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS