Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

LOKAL ANNONS INFÖR EU-VALET

ANNONS

Aktuellt

Klartecken för byggprojekt i Högsby, Vimmerby och Västervik

Lokal annons inför EU-valet

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS INFÖR EU-VALET

LÄNET

Regionstyrelsen gav på onsdagen klartecken för att starta tre byggprojekt i Vimmerby, Västervik och Högsby på sammanlagt knappt 165 miljoner kronor.

I Vimmerby kommer det att bli en ombyggnad av befintliga lokaler för att skapa en familjecentral med mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst i anslutning till hälsocentralen.

Totalt beräknas bygget kosta 24,3 miljoner kronor. Byggstart planeras till oktober 2021 och i februari 2023 ska lokalerna kunna tas i bruk. Med familjecentralen i Vimmerby kommer samtliga kommuner i länet att ha familjecentraler.

I Västervik rör det sig om ombyggnad av de medicinska vårdavdelningarna 4 och 6. Dessa avdelningar har inte genomgått någon renovering sedan hus 20 stod klart 1988.

Fyller inte dagens krav

Vårdrummen och toalettutrymmen fyller inte dagens krav på yta, tillgänglighet, hygien- och arbetsmiljö. Målet med renoveringen av vårdrummen är att skapa så många enpatientsrum som möjligt. Det kommer också att bli en sammanhållen palliativ enhet med sex vårdplatser i enpatientsrum där anhöriga kan vistas och bo över. Totalt beräknas ombyggnaden, som kommer att ske i etapper, att kosta 53,8 miljoner. Byggarbetena beräknas starta i augusti 2021 och vara avslutade i juli 2023. Så fort varje etapp är avslutad kommer lokalerna att tas i bruk.

Nybygge

I Högsby ska hälsocentralen, folktandvården och distriktsrehabiliteringen få helt nya lokaler. Det rör sig om ett nybygge på totalt 86,6 miljoner kronor. Det nya huset kommer att bli en enplansbyggnad och kommer som första bygge av regionen att miljöcertifieras.

Byggnaden är projekterad med trä som huvudsakligt byggmaterial. En stor del av takytan ska beläggas med växttak. Solcellsanläggning ska monteras som tak över handikapparkering och cykelparkering. Elbilsladdning kommer att finnas vid hälsocentralen som ett led i det fortsatta arbetet mot fossilbränslefri fordonspark.

Byggstarten planeras till mars nästa år och i december 2022 beräknas byggnaden kunna tas i bruk.

Vårdval uppdaterades

Inför årsskiftet uppdaterades och fastställdes uppdragsbeskrivningar för de olika vårdval som finns inom Region Kalmar län.

När det gäller Hälsoval Kalmar län – alltså de offentliga hälsocentralerna och de privata primärvårdsmottagningarna – innebär det att starten för de planerade hälsosamtalen för 40-, 50- och 60-åringar skjuts fram till 1 september 2021. Anledning till fördröjningen är den pågående pandemin.

När det gäller Vårdval psykisk hälsa primärvård rör det sig bara om smärre ändringar. Samma sak gäller Vårdval tandvård i Kalmar län som avser barn, ungdomar och unga vuxna till och med 23 års ålder.

Sverigedemokraterna gjorde en protokollsanteckning där man markerade mot att papperslösa kan få gratis sjukvård och gratis tolkning.

Utsläppsrätter annullerades

Regionstyrelsen beslöt på onsdagen att annullera utsläppsrätter för 350 000 kronor som varit kopplade till en anläggning vid Länssjukhuset i Kalmar som inte längre används. Något som i praktiken innebär en minskning av utsläpp motsvarande 1 478 ton koldioxid.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet och ville att utsläppsrätterna istället skulle säljas och pengarna gå till hälso- och sjukvården.

Medborgarförslag och motioner

Ett medborgarförslag och två motioner behandlades av regionstyrelsen på onsdagen. Samtliga går vidare till regionfullmäktige för avgörande.

  • Ett medborgarförslag om att batterier till hörapparater ska ingå i högkostnadsskyddet avslogs med motiveringen att det bara förekommer i några enstaka regioner i landet och är en resurskrävande process där brukaren själv måste betala först och sedan redovisa kvitto för att få tillbaka pengarna. I yttrande pekas också på möjligheten att söka merkostnadsersättning hos Försäkringskassan istället. Sverigedemokraterna ville i första hand att frågan skulle återremitteras för kostnadsunderlag. När det förslaget föll ville man att det skulle inarbetas i regionplanen från 2022.
  • En motion från Sverigedemokraterna om en beredskapsplan för att garantera läkemedelsförsörjning i regionen och en utredning om behovet av regional produktion av läkemedel avslogs. Dels handlar det om att som enskild region inte föregå det nationella arbetet kring beredskapsfrågan när det gäller läkemedel, dels är egen tillverkning av läkemedel både kostsamt och komplext, inte minst juridiskt. Det är inte rimligt för en region att åta sig då det skulle kräva en fullskalig industri. SD ville att motionen skulle bifallas.
  • En motion från Jonas Lövgren (M) med krav på åtgärder för att det ska göras mer i arbetet för att utrota hepatit C besvaras med en omfattande genomgång av det arbete som pågår där infektionskliniken vid Länssjukhuset i Kalmar ansvarar för vård och behandling av hepatit C-patienter. Sedan några år finns tillgång till en enkel, effektiv och biverkningsfri tablettbehandling som ges under tolv veckor. Utläkningsfrekvensen är mer än 95 procent. I samband med sprututbytesprogrammet för intravenösa narkomaner sker en kontinuerlig screening för hepatit C. Smittade erbjuds alltid kontakt med infektionsläkare. Sprututbytesverksamheten ska utvidgas till hela länet och bli tillgänglig på fler platser. M, KD och SD ville att frågan skulle återremitteras, men det röstades ned.

GRAFIK

REGION KALMAR LÄN

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

LOKAL ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS