Edit Content

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Kommunpengar: Så mycket får Nova i Oskarshamn

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox

Varje fredag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

OSKARSHAMN

Nova får 750 000 kronor och tillväxt- och näringslivskontoret får 250 000 kronor av Oskarshamns kommun.

Nova är en del av tillväxt- och näringslivskontoret.

Pengarna ska gå till att förstärka kompetens- och näringslivsfrämjande insatser under innevarande år.

Kommunstyrelsens arbetsutskott röstade ja till detta på tisdagen.

”Unikt”

”Oskarshamns kommuns näringsliv är unikt och utgör den tydligaste jobbmotorn i regionen, med fler arbetstillfällen än vad som totalt finns i Oskarshamns arbetsföra befolkning. Detta är i grunden en av de starkaste tillväxtparametrarna som kommunen har, vilket ställer krav på ett effektivt näringslivsarbete med ett särskilt fokus på arbetskrafts- och kompetensförsörjningsinsatser. I kommunens egna näringslivskontakter och återkommande i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser, så anger det lokala näringslivet att behovet av att få tag på utbildad arbetskraft är den största utmaningen för att kunna utvecklas, växa och i förlängningen kunna finnas kvar”, står det i beslutsunderlaget.

Stora arbetsgivare

”Med flera mycket stora arbetsgivare med flera tusen anställda i utländskt ägande, så blir kompetensförsörjningsfrågorna en av de mest prioriterade och avgörande tillväxtfrågorna för kommunen. Vidare utgör kommunen en viktig arbetsgivare med många varierade arbetstillfällen, som också har stora behov av att kunna finna lämplig utbildad arbetskraft. I samband med den pågående coronapandemin, så ställs det krav på andra utbildningsformer och digital teknik. Det är också i dessa tider särskilt känsligt och utsatt i näringslivet, då kompetensförsörjningsfrågorna därmed får en ytterligare framträdande och delvis avgörande ställning. Med utgångspunkt från dessa insikter beslutades det för budgeten år 2021 att utöka kommunstyrelsens budget med en miljon kronor för kompetens- och näringslivsfrämjande insatser.”

Avtal med universitet

”Nova, Oskarshamns kommun har uppdraget att kompetensförsörja näringsliv och offentlig sektor för att bidra till en hållbar ekonomisk och social utveckling samt ett hållbart samhälle. För att bland annat möta de lokala arbetsgivarnas behov av kompetensförsörjning har Oskarshamns kommun slutit avtal med flera olika universitet, bland annat KTH, Linköpings universitet, Jönköpings University och Linnéuniversitet, vilka Nova samverkar med.”

Följande insatser kommer att ske inom ramen för Nova Oskarshamn med de utökade resurserna:

– Stärkt dialog, samverkan och inventering kring näringslivets och offentlig sektors behov av relevant arbetskrafts- och kompetensförsörjning

– Oskarshamns kommun genom Nova resurssätter och tydliggör arbetet med universitetsavtalen. Samverkan med industrin och högskolor/universitet möjliggör nya insatser inom teknikutvecklingsprojekt och utbildningsinsatser. Därmed stöttas bland annat industrins utveckling genom kommunens profilområde energi, alltifrån kärnteknik, vätgas och solkraft. Vidare sker utvecklingssamarbeten med de stora företagen i Oskarshamn bl.a. Saft med tillgång till brett spetskompetensnätverk vad gäller nya material. SKB OKG, Uniper med tillgång på kompetens för att hantera sina långsiktiga verksamheter.

– Utveckling av digitalisering gällande såväl nya former av kompetensutveckling för det lokala näringslivet som universitetskompetens till stöd för den offentliga sektorn, inte minst kopplat till kommunens förvaltningar i samarbete med Linköpings universitet.

– Universiteten genom Nova, Oskarshamns kommun deltar och är engagerade i utvecklingen av en industriell utvecklingsplattform tillsammans med de stora företagen bl.a. Scania, kommunen och grannkommunerna.

– Ett bredare utbud av utbildningsinsatser från andra huvudmän än Oskarshamns kommun – Nova, innebär krav om större mottagningskapacitet bl.a. i form av teknikkompetens.

Följande insatser kommer ske inom ramen för tillväxt- och näringslivskontoret med de utökade resurserna:

– Rättviksmodellen – att förbättra näringslivsklimatet i kommunen är ett viktigt prioriterat arbete, inte minst utifrån Oskarshamns kommuns tillväxtambitioner. För att åstadkomma en förändring krävs att man ser över och utvärderar nya metoder och arbetssätt samt avsätter resurser för att genomföra den s.k. Rättviksmodellen som innebär att företagen bl.a. betalar för den tillsyn som faktiskt sker och för den tid den faktiskt tar. För att införa och genomföra förändringen krävs insatser som förändringsutbildning, service- och bemötandeinsatser, information och kommunikation.

– Utbilda i service och bemötande. En utbildning riktad mot handläggare och chefer.

– Tillsammans med Attraktiva Oskarshamn AB sätta den nya formen för näringslivsarbete. I upphandlingsunderlaget gjordes en gränsdragning för vilka forum respektive part skulle ansvara för. Nu behöver vi gemensamt bygga upp dessa forum, så att de harmoniserar.

– Utveckla nya former för kommunens råd kopplade till kompetens-, näringslivs- och exploateringsfrågor, så att kommunstyrelsen under året kan ta beslut om hur arbetet ska organiseras.

– Fler företagsbesök genomförs, med fokus på små och medelstora företag.

Liberalerna yrkade avslag

Liberalerna yrkade, via oppositionsrådet Mathias Karlsson (L), bifall till de 750 000 Nova-kronorna – men avslag på pengarna till tillväxt- och näringslivskontoret.

Liberalerna motiverar det med att det ligger i linje med tidigare inlämnat budgetförslag från partiet.

Oppositionsrådet Mathias Karlsson (L).

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS