Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

LOKAL ANNONS INFÖR EU-VALET

ANNONS

Aktuellt

Krav på hälsovarning ska ge ökad kunskap om tobaksfria nikotinpåsar

Lokal annons inför EU-valet

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS INFÖR EU-VALET

LIVSSTIL

Sedan årsskiftet krävs att samtliga tobaksfria nikotinprodukter har en hälsovarning och innehållsdeklaration på förpackningen. Många konsumenter är skeptiska till huruvida märkningskravet fungerar eller inte, men forskning visar att det kan öka kunskapen om produkternas effekter.

Allt fler svenskar har börjat snusa på senare år. En av de största anledningarna bakom detta anses vara de tobaksfria nikotinpåsarna. Liksom traditionellt snus innehåller tobaksfria nikotinpåsar, också kallat vitt snus, nikotin men tobaken har bytts ut mot smakaromer.

Tobaksfria nikotinpåsar har blivit särskilt populärt bland unga personer, främst bland kvinnor. Enligt en undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har antalet kvinnor i gymnasieålder som snusar mer än fyrdubblats sedan början av 10-talet.

Anpassad reglering för tobaksfria nikotinprodukter

När de tobaksfria nikotinpåsarna först kom till Sverige saknades reglering för produkten i princip helt och hållet. Detta gjorde bland annat att det var möjligt att sälja produkterna till personer under 18 år och att marknadsföringen kunde genomföras utan särskilt tydliga begränsningar.

Som undersökningen från CAN visar har nikotinpåsarna fått starkt genomslag hos unga svenskar, något som gjort att processen av att implementera en tydlig reglering skyndats på. Under sommaren 2022 kom en stor förändring på marknaden, då det blev 18-årsgräns för att köpa tobaksfria nikotinpåsar och det infördes regler om att reklam inte får riktas till personer under 25 år.

Nya krav på hälsovarning och innehållsdeklaration

Trots de grundläggande förändringarna var regleringen ännu inte färdigställd. Vid årsskiftet infördes nämligen fler regler och krav som aktörerna på marknaden behöver förhålla sig till. Kraven rör såväl produktens innehåll som utseende.

Den 1 januari 2023 infördes ett produktkrav, som innebär att tobaksfria nikotinprodukter inte får innehålla vitaminer eller andra tillsatser som kan ge intryck av att produkten ger en hälsofördel. Produkterna får heller inte innehålla ämnen som förknippas med energi och vitalitet, såsom koffein och taurin.

Det finns därtill ett krav på att aktörerna, vid framställning av tobaksfria nikotinprodukter, endast får använda ingredienser som inte utgör risk för människors hälsa. Undantaget är nikotin. Ingredienserna som används vid framställningen måste också leva upp till ett krav om renhet. Ansvaret för att se till att produktkraven uppfylls faller på både tillverkare och importör.

I den nya lagstiftningen finns också ett märkningskrav. Detta krav innebär att samtliga tobaksfria nikotinprodukter ska ha en hälsovarning och innehållsdeklaration på sina förpackningar. I innehållsdeklarationen ska samtliga produktens ingredienser ingå, tillsammans med uppgifter om innehåll av nikotin och fördelning per dos.

Vad gäller hälsovarningen ska samtliga förpackningar ha en varningstext på sig som förkunnar att produkten innehåller nikotin och att det är ett beroendeframkallande ämne. Märkningen får inte antyda att produkten är mindre skadlig än andra, liknande produkter och inte heller likna ett livsmedel eller kosmetisk produkt. Dessa krav liknar de som sedan tidigare gäller för tobaksvaror, såsom traditionellt snus och cigaretter.

Unga är tveksamma till de nya kravens effekter

Med anledning av att tobaksfria nikotinpåsar är som mest populärt bland unga har Sveriges Radio frågat en rad ungdomar vad de tror att effekten av den nya regleringen kommer bli. I inslaget hörs bland annat en röst som menar att fler sannolikt kommer reflektera över sitt snusande efter att innehåll och effekter tydligt framgår på förpackningen.

Andra röster är mer kritiskt inställda till de nya kraven. Det menas att det inte är hälsovarningar och innehållsdeklarationer som får folk som vill sluta bruka nikotinprodukter att göra slag i saken. Flera av ungdomarna menar att märkningarna inte kommer resultera i att färre ungdomar använder nikotinpåsar, så länge det finns en norm om att snus är fräscht.

Forskning visar: Hälsovarningar kan ge effekt

Många unga tycks vara skeptiska till att det nya märkningskravet ska ge effekt. Men då detta krav sedan tidigare funnits för tobaksprodukter finns möjlighet att gå tillbaka i tiden och titta på vilka effekter som blivit då. Forskare vid University of North Carolina i USA har analyserat och sammanvägt tidigare studier på ämnet.

Sammantaget har man använt sig av 32 tidigare studier som undersökt vad som blir effekterna i 20 länder där hälsovarningarna på tobaksprodukter förstärkts. Studierna behandlar främst länder där förstärkningen bestått i att varningsbilder införs. I somliga fall har det handlat om att sedan tidigare ditplacerade bilder förstorats.

Forskarnas analys visar att förstärkta hälsovarningar resulterar i bättre kunskap om effekterna av att bruka produkterna. En annan effekt blev att kännedomen om var man kan vända sig för att sluta bruka produkten ökade. Flertalet av studierna visar dessutom att förstärka hälsovarningar gjorde så att fler samtal ringdes till de nationella sluta-linjerna.

Ännu har inga studier genomförts, eller effekter säkerställts, gällande införandet av märkningskrav på tobaksfria nikotinprodukter i Sverige. Men enligt forskningen finns alltså möjlighet att uppnå en ökad kunskap om produkten och att fler söker hjälp för att sluta bruka produkten.

Foto: Unsplash

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

LOKAL ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS