Krisstöd till vårdpersonal som har arbetat med covid-19

2020-09-14 0 av Peter A Rosén

LÄNET

”Regeringen har föreslagit en särskild satsning på krisstöd till hälso- och sjukvårdspersonal samt personal i äldreomsorgen som arbetat med covid-19. Satsningen kommer att ingå i höständringsbudgeten för 2020 och omfatta 500 miljoner kronor, 350 miljoner till regionerna och 150 miljoner till kommunerna. Dessutom ska möjligheterna att underlätta för framför allt undersköterskor att vidareutbilda sig till sjuksköterskor utredas”, skriver Socialdemokraterna i Kalmar län i ett pressmeddelande på måndagen.

–  Coronapandemin har inneburit omfattande påfrestningar på hälso- och sjukvården. Personalen har gjort stora insatser under en mycket hög och i flera fall påtagligt pressad arbetsbelastning. Det medför en risk för ökad psykisk ohälsa. Därför är satsningen på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd med mera för personal både välkommet och viktigt, säger Mattias Adolfson (S), regionråd med ansvar för personalfrågor inom Region Kalmar län.

”Bra satsning”

– Det här är en bra satsning som kan stärka förutsättningarna för våra medarbetare inom vården att få möjligheter till återhämtning och erbjudande om insatser för att bearbeta sina upplevelser av pandemin, menar Mattias Adolfson (S).

– Utredningen som regeringen nu lanserar är en nyckel i arbetet med att skapa fler vägar till att bli främst sjuksköterska. Det finns många som har utbildnings- eller arbetslivserfarenhet som vill studera till sjuksköterska. Därför är det viktigt att vi hittar sätt att ta tillvara på och tillgodoräkna den kunskapen. Utredningen kommer således också undersöka möjliggörandet av förkortade utbildningstider genom till exempel ökad möjlighet att tillgodoräkna sig tidigare kunskaper, säger Mattias Adolfson (S).

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se