Kristdemokraterna vill att Seniorkortet i länet ska gälla på fler tider än idag

Kristdemokraterna vill att Seniorkortet i länet ska gälla på fler tider än idag

2020-08-26 0 av Peter A Rosén


LÄNET

Öppna upp Seniorkortet för resor på alla tider under lördagar och söndagar.

Det är Kristdemokraternas förslag.

Idag har kollektivtrafiknämnden inom Region Kalmar län haft ett sammanträde.

Ett av ärendena handlade om en motion som Sverigedemokraterna har skrivit gällande beräkningar av kostnaden för att utvidga Seniorkortets giltighet.

”Vid behandlingen av detta ärende som tar upp giltighetstider för Seniorkortet valde vi kristdemokrater att lämna en protokollsanteckning med markeringen att vi anser att så snart nya biljettsystemet är på plats bör man öppna upp för att Seniorkortet kan gälla alla tider under lördagar, söndagar och helgdagar. Dagens begränsningar gällande tider då Seniorkortet gäller har varit föremål för mycket diskussion. I samband med beslut om nytt biljettsystem uttalades att den nya tekniken ger möjlighet att öppna upp för att Seniorkortet kan gälla alla tider under lördagar, söndagar och helgdagar. Varken skolresor eller arbetsresor genomförs i den utsträckning som gäller för måndag-fredag. Därför är det enligt vår mening fullt rimligt att så snart nya biljettsystemet är på plats genomföra en förändring som öppnar upp för att Seniorkortet kan gälla fler tider än idag”, säger Anders Andersson (KD), oppositionsråd och vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

PIERRE STJERNFELDT